Humanistlaboratoriet

Organisation: infrastrukturenhet

Beskrivning

Humanistlaboratoriet erbjuder HT-forskare fri tillgång till avancerade instrument och tillhörande metodologisk kompetens för att mäta mänskligt beteende, expertis kring datahantering, samt forskningsförberedande utbildning och användarstöd i en tvärdisciplinär och internationell miljö. Humanistlaboratoriet hyser en bred uppsättning avancerade sensorinstrument med relevant mjukvara; forskarkompetent personal med ansvar för specifik utrustning, relevant metod och forskningsförberedande utbildning; servrar för att hantera data kortsiktigt, datahanteringsexpertis; samt administrativt och tekniskt stöd.

Senaste forskningsoutput

Ann-Kristin Wallengren & Alexander Strukelj 2018 jan 25 Seeing into Screens : Eye Tracking and the Moving Image. Dwyer, T., Perkins, C., Redmond, S. & Sita, J. (red.). Bloomsbury Academic, s. 65-85

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Niclas Burenhult, Clair Hill, Huber, J., van Putten, S., Rybka, K. & San Roque, L. 2017 dec 14 I : Geographica Helvetica. 72, s. 455-464

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (472)