Humanistlaboratoriet

Organisation: infrastrukturenhet

Beskrivning

Humanistlaboratoriet erbjuder HT-forskare fri tillgång till avancerade instrument och tillhörande metodologisk kompetens för att mäta mänskligt beteende, expertis kring datahantering, samt forskningsförberedande utbildning och användarstöd i en tvärdisciplinär och internationell miljö.Humanistlaboratoriet hyser en bred uppsättning avancerade sensorinstrument med relevant mjukvara; forskarkompetent personal med ansvar för specifik utrustning, relevant metod och forskningsförberedande utbildning; servrar för att hantera data kortsiktigt, datahanteringsexpertis; samt administrativt och tekniskt stöd.

Senaste forskningsoutput

Lin, Y. Y., Holmqvist, K., Miyoshi, K. & Ashida, H. 2017 jun 19 I : Instructional Science. 25 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marianne Gullberg 2017 jun Lund University

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Victoria Johansson & Smedberg Bondesson, A. 2017 maj 9

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (433)