Humanistlaboratoriet

Organisation: infrastrukturenhet

Beskrivning

Humanistlaboratoriet erbjuder HT-forskare fri tillgång till avancerade instrument och tillhörande metodologisk kompetens för att mäta mänskligt beteende, expertis kring datahantering, samt forskningsförberedande utbildning och användarstöd i en tvärdisciplinär och internationell miljö. Humanistlaboratoriet hyser en bred uppsättning avancerade sensorinstrument med relevant mjukvara; forskarkompetent personal med ansvar för specifik utrustning, relevant metod och forskningsförberedande utbildning; servrar för att hantera data kortsiktigt, datahanteringsexpertis; samt administrativt och tekniskt stöd.

Senaste forskningsoutput

Parafita Couto, M. C. & Marianne Gullberg 2017 sep 14 I : International Journal of Bilingualism.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marcus Nyström, Richard Andersson, Diederick C Niehorster & Hooge, I. 2017 aug 23 I : Vision Research. 140, s. 44-54

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (444)