ICOS Sweden

Organisation: avdelning

Beskrivning

ICOS (Integrated Carbon Observation System) är en nyligen lanserad forskningsinfrastruktur i världsklass. ICOS består av ett harmoniserat nätverk av mätstationer avsedda för långtids-studier av ekosystem och deras växelverkan med klimatet, men även koncentrationsmätningar av växthusgaser i atmosfären. Nätverket är avsett att koordineras och understödjas genom ett antal centrala resurser, inklusive temacenter för ekosystem- och atmosfärsstudier, ett centralt datacenter och ett laboratorium för gasanalyser. ICOS är ett av de projekt som prioriterats högt av ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). EU har därför skjutit till medel för planering och förberedelser under 2008-2012. I arbetet deltar forskningsinstitutioner från 17 länder (Sverige tillsammans med Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland). Det svenska ICOS-initiativet drivs av en arbetsg

Senaste forskningsoutput

Alekseychik, P., Mammarella, I., A. Lindroth, Lohila, A., Aurela, M., Laurila, T., Kasurinen, V., Lund, M., J. Rinne, Nilsson, M. B., Peichl, M., Minkkinen, K., Shurpali, N. J., Tuittila, E. S., Martikainen, P. J., Tuovinen, J. P. & Vesala, T., 2018, I : Mires and Peat. 21, 14

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Per-Ola Olsson, Heliasz, M., Hongxiao Jin & Lars Eklundh, 2017 mar 30, I : Biogeosciences. 14, s. 1703-1719

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anders Lindroth, Patrik Vestin & Strömgren, M., 2017, Stubbskörd - hur påverkas klimat och miljö?. Persson, T., Palmér, C. H. & Lithell, C. (red.). Uppsala, Sverige: Sveriges Lantbruksuniversitet, s. 39-41 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Visa alla (7)