Latin

Organisation: avdelning

Senaste forskningsoutput

Astrid M. H. Nilsson 2017 I : Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok. 2017, s. 137–151

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Astrid M. H. Nilsson, Aske Damtoft Poulsen & Johanna Svensson 2017 Humanitas: Festskrift till Arne Jönsson. Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, s. 11–14

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Visa alla (163)