Berggrundsgeologi

Organisation: avdelning

Forskning

Berggrundsgeologi är ett brett geobiosfärsvetenskapligt forskningsområde som är inriktat mot en rad delämnen: geokronologi som utgör basen för all forskning som berör geologisk utveckling eftersom tiden spelar en avgörande roll för förståelse av händelseförlopp; mineralogi och petrologi som behandlar bergarterna och mineralens uppkomst och omvandling; tektonik behandlar jordskorpans storskaliga uppbyggnad och processerna som styr dess strukturells utveckling; geokemin bidrar med information om grundämnenas fördelning och rörlighet i olika miljöer; inom Paleomiljö- och ekosystemdynamik samlas forskning om fanerozoiska fossila faunor och floror och tillsammans med sedimentologin ger dessa ämnen oss möjligheter att förstå de fossila organismerna och deras livsmiljöer. Forskningen har en rad samhällsnyttiga tillämpningar inom naturresurs och miljöområdet.

Senaste forskningsoutput

Konopelko, D., Klemd, R., Petrov, S. V., Apayarov, F., Nazaraliev, B., Vokueva, O., A. Scherstén & Sergeev-Cherenkov, A. N. 2017 jun 1 I : Ore Geology Reviews. 86, s. 537-547 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Shumlyanskyy, L., Hawkesworth, C., Billström, K., Svetlana Bogdanova, Mytrokhyn, O., Romer, R., Dhuime, B., Claesson, S., Ernst, R., Whitehouse, M. & Bilan, O. 2017 maj 1 I : Precambrian Research. 292, s. 216-239 24 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Babcock, L. E., Peng, S. & Per Ahlberg 2017 mar 28 I : Lethaia.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (847)