Berggrundsgeologi

Organisation: avdelning

Forskning

Berggrundsgeologi är ett brett geobiosfärsvetenskapligt forskningsområde som är inriktat mot en rad delämnen: geokronologi som utgör basen för all forskning som berör geologisk utveckling eftersom tiden spelar en avgörande roll för förståelse av händelseförlopp; mineralogi och petrologi som behandlar bergarterna och mineralens uppkomst och omvandling; tektonik behandlar jordskorpans storskaliga uppbyggnad och processerna som styr dess strukturells utveckling; geokemin bidrar med information om grundämnenas fördelning och rörlighet i olika miljöer; inom Paleomiljö- och ekosystemdynamik samlas forskning om fanerozoiska fossila faunor och floror och tillsammans med sedimentologin ger dessa ämnen oss möjligheter att förstå de fossila organismerna och deras livsmiljöer. Forskningen har en rad samhällsnyttiga tillämpningar inom naturresurs och miljöområdet.

Senaste forskningsoutput

Per-Ivar Olsson, Peter Jonsson, Sara Johansson & Leif Johansson 2017 sep 3 23rd European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Near Surface Geoscience 2016. European Association of Geoscientists and Engineers, EAGE

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferenspaper i proceeding

Xinping Wang, Peng, P., Wang, C., Yang, S., Ulf Söderlund & Su, X. 2017 sep 1 I : Precambrian Research. 298, s. 252-267 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ashley Gumsley 2017 sep Lund: Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Lithosphere and Biosphere Science. 130 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (855)