Berggrundsgeologi

Organisation: avdelning

Forskning

Berggrundsgeologi är ett brett geobiosfärsvetenskapligt forskningsområde som är inriktat mot en rad delämnen: geokronologi som utgör basen för all forskning som berör geologisk utveckling eftersom tiden spelar en avgörande roll för förståelse av händelseförlopp; mineralogi och petrologi som behandlar bergarterna och mineralens uppkomst och omvandling; tektonik behandlar jordskorpans storskaliga uppbyggnad och processerna som styr dess strukturells utveckling; geokemin bidrar med information om grundämnenas fördelning och rörlighet i olika miljöer; inom Paleomiljö- och ekosystemdynamik samlas forskning om fanerozoiska fossila faunor och floror och tillsammans med sedimentologin ger dessa ämnen oss möjligheter att förstå de fossila organismerna och deras livsmiljöer. Forskningen har en rad samhällsnyttiga tillämpningar inom naturresurs och miljöområdet.

Senaste forskningsoutput

Xinping Wang, Peng, P., Wang, C., Yang, S., Ulf Söderlund & Su, X. 2017 sep 1 I : Precambrian Research. 298, s. 252-267 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Andreas Petersson, Bjärnborg, K., Anders Scherstén, Gerdes, A. & Tomas Næraa 2017 jul 1 I : Lithos. 284-285, s. 122-131 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David A.T. Harper, .Popov, L. E. & Holmer, L. E. 2017 jun 27 I : Palaeontology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (853)