Medicinsk strålningsfysik, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Våra primära forskningsområden är strålterapi (RT), magnetresonanstomografi (MRI), experimentell röntgenavbildning (XRI) och nuklearmedicin (NM). Inom RT-fysikforskningen utvecklas individualiserad, adaptiv strålbehandling med hjälp av nya metoder för avbildning och rörelsehantering, baserat på fördjupad förståelse av klinisk dosimetri och strålningsbiologi. MRI-forskningen inkluderar utveckling av mät- och analysmetoder för funktionella och kvantitativa MR-tillämpningar, t.ex. perfusion och diffusion, samt nya kontrastmekanismer baserade på protonutbyte. Inom NM ligger fokus på klinisk dosimetri för radionuklidbehandling, dosimetri på vävnadsnivå samt Monte Carlo-modellering av bildgivande system. XRI-forskningen fokuserar på nya prekliniska avbildningsmetoder och förbättrad bildkontrast genom ‘dark field’-/faskontrastavbildning med synkrotronstrålning (i samarbete med MAX IV) och mikrofokus-röntgenrör. Generellt är dosimetri och hälsoaspekter vid strålningsanvändning viktiga ämnen.

Forskning

Medicinsk strålningsfysik är ett naturvetenskapligt ämne med tillämpningar och forskning inom främst det medicinska området. Ämnet omfattar studier av joniserande och icke-joniserande strålnings fysikaliska egenskaper och tillämpningar i hälso- och sjukvård (MR-fysik, nukleärmedicinsk fysik, röntgenfysik, strålterapifysik, samt strålskydd), men också miljöaspekter avseende radioaktiva ämnen, samt effekter av elektromagnetiska fält. Avdelningen utbilder sjukhusfysiker som är en naturvetenskaplig resurs inom hälso- och sjukvård och samhällets strålskyddsexpert. Sjukhusfysiker är en yrkesexamen med legitimation. Centralt för sjukhusfysikeryrket är medicinsk datorbildbehandling, optimering av undersöknings- och behandlingsmetoder, samt personal- och patientstrålskydd.

Senaste forskningsoutput

Mürer, F. K., Sanchez, S., Álvarez-Murga, M., Di Michiel, M., Pfeiffer, F., Martin Bech & Breiby, D. W., 2018 dec 1, I : Scientific Reports. 8, 1, 10052

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Sundlöv, Johan Gustafsson, Gustav Brolin, Mortensen, N., Hermann, R., Bernhardt, P., Svensson, J., Michael Ljungberg, Jan Tennvall & Katarina Sjögreen Gleisner, 2018 dec 1, I : EJNMMI Physics. 5, 1, 12

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

McDevitt, M. R., Thorek, D. L. J., Hashimoto, T., Gondo, T., Veach, D. R., Sharma, S. K., Kalidindi, T. M., Abou, D. S., Watson, P. A., Beattie, B. J., Oskar Vilhemsson Timmermand, Sven Erik Strand, Lewis, J. S., Scardino, P. T., Scher, H. I., Hans Lilja, Larson, S. M. & David Ulmert, 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 1629

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1018)