Metalund

Organisation: centrumbildning

Beskrivning

Metalund är ett kompetenscentrum vars forskning syftar till att öka kunskaper och förståelse av olika miljöfaktorers påverkan på folksjukdomar. Exempel på sådana påverkansfaktorer är luftföroreningar, fysisk belastning, buller, psykologisk stress, tungmetaller och persistenta miljögifter. Exempel på relevanta effekter är muskuloskeletala besvär, diabetes/njursjukdom, hjärt- kärlsjukdom, luftvägssjukdom, cancer, reproduktion, psykiska störningar samt nedsatt välmående och prestation. Forskargrupperna arbetar integrerat med de olika miljöfaktorerna och deras påverkan på människan. Forskningen behandlar såväl arbetsmiljöfaktorer som andra miljöfaktorers effekter. Centret stöds långsiktigt av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS-centrum, stöd till starka forskningsmiljöer). Metalund består av forskargrupper från Avdelningen för Arbets- och miljömedicin, Medicinska fakulteten och Ergonomi och aerosolteknologi samt delar av avdelningen för kärnfysiks aerosolforskning vid Lunds tekniska högsko

Senaste forskningsoutput

Tomas Jungert, Elinor Schad, Jonas Borell, Wahlberg, A., Nipe, E. & Roger Persson, 2016 sep, I : Occupational and Environmental Medicine. 73, Suppl 1, s. A201.3-A202

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Visa alla (12)