Kärnfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskning om atomkärnan vid internationella acceleratoranläggningar, t.ex. CERN-ISOLDE och FAIR-NUSTAR, bedrivs med hjälp av avancerade detektorsystem som utvecklas i Lund. Tvärvetenskaplig neutrondetektorutveckling etableras. Acceleratormasspektrometri med 14C används för projekt kopplade främst till medicin och miljö. Jonstrålebaserad mätteknik nyttjas för element- och isotopanalys i tillämpad forskning i nära kontakt med andra discipliner, t.ex. geologi och biologi. Ett framgångsrikt exempel är Astrogeobiosfärsforskning. Avdelningen har ett välutrustat aerosollaboratorium för studier av troposfärisk och stratosfärisk aerosol och dess effekter på klimat och hälsa.

Senaste forskningsoutput

Scott, C. E., Monks, S. A., Spracklen, D. V., Arnold, S. R., Forster, P. M., Rap, A., Äijälä, M., Artaxo, P., Carslaw, K. S., Chipperfield, M. P., Ehn, M., Gilardoni, S., Heikkinen, L., Kulmala, M., Petäjä, T., Reddington, C. L. S., Rizzo, L. V., E. Swietlicki, Vignati, E. & Wilson, C., 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 157

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Dall'Osto, M. , Beddows, D. C. S. , Asmi, A. , Poulain, L. , Hao, L. , Freney, E. , Allan, J. D. , Canagaratna, M. , Crippa, M. , Bianchi, F. , De Leeuw, G. , Eriksson, A. , Swietlicki, E. , Hansson, H. C. , Henzing, J. S. , Granier, C. , Zemankova, K. , Laj, P. , Onasch, T. , Prevot, A. & 9 andra Putaud, J. P., Sellegri, K., Vidal, M., Virtanen, A., Simo, R., Worsnop, D., O'Dowd, C., Kulmala, M. & Harrison, R. M., 2018 dec 1, I : Scientific Reports. 8, 1, 1482

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1331)