Onkologi och Patologi, MV

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen för onkologi och patologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund hör Skånes onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, inklusive Skånes onkologiska kliniks forskningsenhet (OKFE), forskning och laborativ verksamhet vid kliniken (Kampradhuset) och vid Medicon Village.

Forskning

Epidemiologi: Geografisk utbredning, genetik, miljöfaktorer (lösningsmedel-lymfom; p- piller-bröstcancer; solvanor-melanom; familjär cancer). Diagnostik: Tidig benmärgsmetastasering. Släktutredning och mutationsanalys vid ärftlig cancer. Positron emissions tomografi (PET). Prognostik: DNA-ploidi, proliferations- samt onk- och suppressorgenanalyser med utnyttjande av CGH, FISH, cDNA microarray. Invasiva testmarkörer. Prediktion av effekt vid hormon-, cytostatika- och strålterapi. Studier avseende verkningsmekanismer/resistensutveckling. Terapi: - radionuklid, interstitiell, intrakavitär, intraoperativ och stereotaktisk strålbehandling. - fotodynamisk diagnostik och terapi. - högdos cytostatika och stamcellstransplantation. - immunterapi (monoklonala antikroppar) med eller utan radionukleidinmärkning. - cellulära effekter (DNA-skador). - multicenter studier (bröst-, lung-, huvud/hals- och testikelcancer, lymfom och sarkom, colorektal samt gynekologisk cancer). Vårdforskning: psykosociala faktorer och livskval

Senaste forskningsoutput

Severson, T. M., Kim, Y., Joosten, S. E. P., Schuurman, K., Van Der Groep, P., Moelans, C. B., Ter Hoeve, N. D., Manson, Q. F., Martens, J. W., Van Deurzen, C. H. M., Barbe, E., Ingrid Hedenfalk, Bult, P., Smit, V. T. H. B. M., Linn, S. C., Van Diest, P. J., Wessels, L. & Zwart, W., 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 482

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Helgadottir, H., Ghiorzo, P., van Doorn, R., Puig, S., Levin, M., Kefford, R., Martin Lauss, Queirolo, P., Pastorino, L., Kapiteijn, E., Potrony, M., Carrera, C., Håkan Olsson, Höiom, V. & Göran Jönsson, 2018 okt 5, I : Journal of Medical Genetics.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2046)