Pediatrik, Lund

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Beskrivning

Pediatrik är det akademiska området relaterat till studier om utvecklingen och sjukdomar hos barn och ungdomar.

Forskning

Vår forskning täcker ett spektrum från grundläggande experimentell forskning till klinisk forskning och implementering. Många av forskningsprojekten samlar multiprofessionella team och har nationella, europeiska eller internationella samarbeten och nätverk. Eftersom pediatrik är en "ålders specialitet" och de två pediatriska kliniker (Barnmedicin respektive barnkirurgi/kardiologi / hjärtkirurgi / Intensivvård / Neonatologi) kan betraktas som "ett sjukhus i sig" inom Skånes universitetssjukhus, vår forskning täcker och innefattar ett brett fält av laboratorie- och klinisk medicin.

Senaste forskningsoutput

Ley, D. , Hallberg, B. , Hansen-Pupp, I. , Dani, C. , Ramenghi, L. A. , Marlow, N. , Beardsall, K. , Bhatti, F. , Dunger, D. , Higginson, J. D. , Mahaveer, A. , Mezu-Ndubuisi, O. J. , Reynolds, P. , Giannantonio, C. , van Weissenbruch, M. , Barton, N. , Tocoian, A. , Hamdani, M. , Jochim, E. , Mangili, A. & 4 andra Chung, J. K., Turner, M. A., Smith, L. E. H. & Hellström, A., 2018 nov 22, I : Journal of Pediatrics.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Morsing, E., Malova, M., Kahn, A., Jimmy Lätt, Isabella M. Björkman-Burtscher, Karel Maršál & David Ley, 2018 nov 16, I : Frontiers in Physiology. 9, NOV, 1583

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1807)