Partikelfysik

Organisation: avdelning

Beskrivning

Partikelfysik är vetenskapen om elementarpartiklarnas och atomkärnornas växelverkan vid höga energier. Avdelningens hemsida är www.hep.lu.se

Forskning

Experiment utförs vid följande laboratorier : CERN, European Laboratory for Particle Physics CH-1211 Geneve 23, Schweiz, telefon 41-22-767 6111 (växel), ATLAS-Lundakontor 41-22-767 1177, ATLAS-telefax 41-22-767 8350, ALICE-Lundakontor 41-22-767 8956, ALICE-telefax 41-22-767 9480 BNL, Brookhaven National Lab P.O. Box 5000, Upton, NY 11973-5000 U.S.A, telefon 1-631-344-8000, Lundakontor 1-631-344-4933, telefax 1-631-344-3253. DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron Notkestrasse 85, D-22603 Hamburg, TYSKLAND, telefon 49-40-8998 0 (växel), Lundakontor 49-40-8998 2712, telefax 49-40-8998 3093.

Senaste forskningsoutput

ALICE Collaboration, Acharya, S., Adamova, D., Jonatan Adolfsson, Aggarwal, M. M., Aglieri Rinella, G., Agnello, M., Peter Christiansen, Anders Oskarsson, Richert, T., David Silvermyr, Evert Stenlund & Vytautas Vislavicius, 2018 aug 10, I : Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. 783, s. 95-113 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1742)