Fysikalisk kemi

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskning är koncentrerad kring problem inom yt- och kolloidkemin av både fundamental och tillämpad karaktär. Problemområden är: självassociation av ytaktiva ämnen, lyotropa flytande kristaller, mikroemulsioner, polymerlösningar, geler, adsorption, diffusion. Experimentella studier omfattande kärnresonansspektroskopi, fas-jämviktsbestämningar, ellipsometri, isoterm mikrokalorimetri spec. titrer- och sorptionskalorimetri, högupplösande DSC utförs. Teoretiska studier innefattar termodynamisk modellering, statisk mekanisk analys av vätskor speciellt med elektro-statisk växelverkan, datorsimuleringar och kärnspinndynamik.

Senaste forskningsoutput

K. Adolfsson, L. Abariute, Dabkowska, A. P., Schneider, M., Häcker, U. & C. N. Prinz 2018 feb 1 I : Toxicology in Vitro. 46, s. 213-218 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mohanty, P. S., Nöjd, S., van Gruijthuijsen, K., Jerome Crassous, Obiols-Rabasa, M., Schweins, R., Anna Stradner & Peter Schurtenberger 2017 dec 1 I : Scientific Reports. 7, 1, 1487

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Travaglini, L., Giordano, C., D'Annibale, A., Gubitosi, M., di Gregorio, M. C., Karin Schillén, Stefanucci, A., Mollica, A., Pavel, N. V. & Galantini, L. 2017 nov 1 I : Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 159, s. 183-190 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1296)