Fysikalisk kemi

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskning är koncentrerad kring problem inom yt- och kolloidkemin av både fundamental och tillämpad karaktär. Problemområden är: självassociation av ytaktiva ämnen, lyotropa flytande kristaller, mikroemulsioner, polymerlösningar, geler, adsorption, diffusion. Experimentella studier omfattande kärnresonansspektroskopi, fas-jämviktsbestämningar, ellipsometri, isoterm mikrokalorimetri spec. titrer- och sorptionskalorimetri, högupplösande DSC utförs. Teoretiska studier innefattar termodynamisk modellering, statisk mekanisk analys av vätskor speciellt med elektro-statisk växelverkan, datorsimuleringar och kärnspinndynamik.

Senaste forskningsoutput

Zielke, C., Anna Stradner & Lars Nilsson 2018 jun 1 I : Food Hydrocolloids. 79, s. 218-227 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Banchio, A. J., Heinen, M., Peter Holmqvist & Nägele, G. 2018 apr 7 I : Journal of Chemical Physics. 148, 13, 134902

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1323)