Fysikalisk kemi

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskning är koncentrerad kring problem inom yt- och kolloidkemin av både fundamental och tillämpad karaktär. Problemområden är: självassociation av ytaktiva ämnen, lyotropa flytande kristaller, mikroemulsioner, polymerlösningar, geler, adsorption, diffusion. Experimentella studier omfattande kärnresonansspektroskopi, fas-jämviktsbestämningar, ellipsometri, isoterm mikrokalorimetri spec. titrer- och sorptionskalorimetri, högupplösande DSC utförs. Teoretiska studier innefattar termodynamisk modellering, statisk mekanisk analys av vätskor speciellt med elektro-statisk växelverkan, datorsimuleringar och kärnspinndynamik.

Senaste forskningsoutput

Subramanian, H., Froese, A., Peter Jönsson, Schmidt, H., Gorelik, J. & Nikolaev, V. O. 2018 dec 1 I : Nature Communications. 9, 1, 2446

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gonçalves, R. A., B. Lindman, Miguel, M. G., Iwata, T. & Lam, Y. M. 2018 okt 15 I : Journal of Colloid and Interface Science. 528, s. 400-409 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1340)