Fysikalisk kemi

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskning är koncentrerad kring problem inom yt- och kolloidkemin av både fundamental och tillämpad karaktär. Problemområden är: självassociation av ytaktiva ämnen, lyotropa flytande kristaller, mikroemulsioner, polymerlösningar, geler, adsorption, diffusion. Experimentella studier omfattande kärnresonansspektroskopi, fas-jämviktsbestämningar, ellipsometri, isoterm mikrokalorimetri spec. titrer- och sorptionskalorimetri, högupplösande DSC utförs. Teoretiska studier innefattar termodynamisk modellering, statisk mekanisk analys av vätskor speciellt med elektro-statisk växelverkan, datorsimuleringar och kärnspinndynamik.

Senaste forskningsoutput

Subramanian, H., Froese, A., Peter Jönsson, Schmidt, H., Gorelik, J. & Nikolaev, V. O., 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 2446

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Victoria Junghans, Jana Hladilkova, Santos, A. M., Mikael Lund, Davis, S. J. & Peter Jönsson, 2018 dec 1, I : Scientific Reports. 8, 1, 12479

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1356)