Fysikalisk kemi

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskning är koncentrerad kring problem inom yt- och kolloidkemin av både fundamental och tillämpad karaktär. Problemområden är: självassociation av ytaktiva ämnen, lyotropa flytande kristaller, mikroemulsioner, polymerlösningar, geler, adsorption, diffusion. Experimentella studier omfattande kärnresonansspektroskopi, fas-jämviktsbestämningar, ellipsometri, isoterm mikrokalorimetri spec. titrer- och sorptionskalorimetri, högupplösande DSC utförs. Teoretiska studier innefattar termodynamisk modellering, statisk mekanisk analys av vätskor speciellt med elektro-statisk växelverkan, datorsimuleringar och kärnspinndynamik.

Senaste forskningsoutput

Alves, L., Björn Lindman, Klotz, B., Böttcher, A., Haake, H. M. & Antunes, F. E. 2018 mar 1 I : Journal of Colloid and Interface Science. 513, s. 489-496 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Adolfsson, K., L. Abariute, Dabkowska, A. P., Schneider, M., Häcker, U. & C. N. Prinz 2018 feb 1 I : Toxicology in Vitro. 46, s. 213-218 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Zielke, C., Catalina Fuentes, Lennart Piculell & Lars Nilsson 2018 jan 12 I : Journal of Chromatography A. 1532, s. 251-256 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1309)