Praktisk filosofi

Organisation: avdelning

Forskning

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. De områden av "praktiskt tänkande" som Lundafilosoferna har särskilt intresserat sig för är moral (moralfilosofi samt tillämpad etik), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (beslutsteori) samt konst (estetik).

Senaste forskningsoutput

Frits Gåvertsson, 2018 sep 17, 1st red. Lund: Lund University (Media-Tryck). 309 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Eric Brandstedt, 2018 aug 27, Mänskliga rättigheter i samhället. Arvidsson, M., Halldenius, L. & Sturfelt, L. (red.). Malmö: Bokbox förlag, s. 17-34

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Björn Petersson, 2018 aug 1, I : Ethical Theory and Moral Practice.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (373)