Praktisk filosofi

Organisation: avdelning

Forskning

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. De områden av "praktiskt tänkande" som Lundafilosoferna har särskilt intresserat sig för är moral (moralfilosofi samt tillämpad etik), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (beslutsteori) samt konst (estetik).

Senaste forskningsoutput

Björn Petersson 2018 aug 1 I : Ethical Theory and Moral Practice.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Michael, J. A. & Szigeti, A. 2018 jul 3 I : Philosophical Explorations. s. 1-18 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Toni Rønnow-Rasmussen 2018 jul I : Philosophical Quarterly. 68, 272, s. 560–579 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (370)