Praktisk filosofi

Organisation: avdelning

Forskning

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. De områden av "praktiskt tänkande" som Lundafilosoferna har särskilt intresserat sig för är moral (moralfilosofi samt tillämpad etik), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (beslutsteori) samt konst (estetik).

Senaste forskningsoutput

Dan Egonsson (red.), Josefsson, J. (red.), Björn Petersson (red.) & Toni Rønnow-Rasmussen (red.) 2018 mar 30 Routledge Taylor & Francis. (Routledge Revival)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

David Alm 2018 mar 20 I : Criminal Law and Philosophy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (367)