Praktisk filosofi

Organisation: avdelning

Forskning

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. De områden av "praktiskt tänkande" som Lundafilosoferna har särskilt intresserat sig för är moral (moralfilosofi samt tillämpad etik), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (beslutsteori) samt konst (estetik).

Senaste forskningsoutput

Eric Brandstedt, 2019, I : Critical Review of International Social and Political Philosophy. 22, 2, s. 221-234

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Eric Brandstedt, 2018 nov 18, Svenska Dagbladet

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Frits Gåvertsson & Henrik Andersson, 2018 nov, I : Filosofisk tidskrift. 39, 4, s. 15-27

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (388)