Praktisk filosofi

Organisation: avdelning

Forskning

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. De områden av "praktiskt tänkande" som Lundafilosoferna har särskilt intresserat sig för är moral (moralfilosofi samt tillämpad etik), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (beslutsteori) samt konst (estetik).

Senaste forskningsoutput

Andrés G. Garcia & Jakob Green Werkmäster 2018 feb 1 I : Ethical Theory and Moral Practice. 21, 1, s. 155-167 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Collins, P. J., Hahn, U., Ylva von Gerber & Erik J Olsson 2018 I : Frontiers in Psychology. 9, 18

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Alm 2017 dec 19 I : Res Publica. 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (362)