Produktutveckling

Organisation: avdelning

Forskning

Målet för forskningen inom ämnet Produktutveckling är att generera kunskaper för framtagning av metoder och teknik för effektivisering i den utförande organisationens, vanligen industriföretagets produktutvecklings- och konstruktionsprocesser - beaktade inom ramen för dess övergripande produktinnovationsprocess. I fokus för denna kunskapsgenerering står såväl produkt- som processtekniska aspekter. De aspekter som därvid skall beaktas utgår ifrån att varje organisation för sitt utvecklingsarbete förfogar över begränsade resurser och att den blivande produkten skall anpassas till produktlivscykel och till människa och miljö. Av särskild vikt i detta sammanhang är det övergripande industriella perspektivet på utvecklingsarbete.

Senaste forskningsoutput

Belgrano, F. D. S., Olaf Diegel, Pereira, N. & Rajni Hatti-Kaul, 2018 feb 1, I : Bioresource Technology. 249, s. 777-782 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna-Lisa Osvalder, Mikael Blomé & Bodnar, H., 2017 aug 23, Lund: Lund University. 500 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

Visa alla (151)