Psykiatri, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen hör sjukvårdsenheter inom Division Psykiatri, Skånevård Sund. Avdelningens samarbete med sjukvårdsenheterna inom Division psykiatri är förstärkt genom Psykiatriforskning Skåne.

Forskning

Vid avdelningen bedrivs undervisning och klinisk forskning främst avseende förstämningssyndrom, suicidala tillstånd, schizofreni, cykloida psykoser och psykoorganiska syndrom. Forskningen spänner från molekylärgenetik till klinik, anhörigstudier, epidemiologi. Den neuropsykologiska forskningen omfattar såväl patienter som friska personer. Förutom laboratorieanalyser använder vi olika hjärn-avbildande tekniker. Lundbystudien är en sedan 50 år pågående undersökning av en totalbefolkning.

Senaste forskningsoutput

Martin Bråbäck, Brådvik, L., Katja Troberg, Isendahl, P., Nilsson, S. & Anders C Håkansson, 2018 dec, I : Journal of addiction. 2018, s. 1-7 3025683

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (734)