Tillämpad biokemi

Organisation: avdelning

Forskning

Vid avdelningen för Tillämpad Biokemi bedrivs forskning inom både den grundläggande biokemin samt inom skilda biotekniska tillämpningar, ofta med industriella partners. Avdelningen ingår i flera nationella och internationella nätverk. Till våra huvudområden hör: enzymologi med protein engineering, växtbioteknik med metabolic engineering, uppreningsteknik för biomolekyler, biosensor-teknologi, miljöbioteknik samt molekylär avtrycksteknik.

Senaste forskningsoutput

Li, Q., Ling, B., Lingdong Jiang & Lei Ye 2018 okt 15 I : Chemical Engineering Journal. 350, s. 217-224 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Simons, M., Gretton, S., Silkstone, G. G. A., Rajagopal, B. S., Allen-Baume, V., Syrett, N., Shaik, T., Nelida Leiva-Eriksson, Ronda, L., Mozzarelli, A., Strader, M. B., Alayash, A. I., Reeder, B. J. & Cooper, C. E. 2018 jul 3 I : Bioscience Reports. 38, 4, BSR20180370

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (531)