Tillämpad biokemi

Organisation: avdelning

Forskning

Vid avdelningen för Tillämpad Biokemi bedrivs forskning inom både den grundläggande biokemin samt inom skilda biotekniska tillämpningar, ofta med industriella partners. Avdelningen ingår i flera nationella och internationella nätverk. Till våra huvudområden hör: enzymologi med protein engineering, växtbioteknik med metabolic engineering, uppreningsteknik för biomolekyler, biosensor-teknologi, miljöbioteknik samt molekylär avtrycksteknik.

Senaste forskningsoutput

Liu, L., Liu, Y., Li, L., Wu, Y., Manish Singh & Zhu, B. 2018 apr 22 I : International Journal of Hydrogen Energy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Zhou, T., Kamra, T. & Lei Ye 2018 mar 1 I : Journal of Molecular Recognition. 31, 3, e2608

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (528)