Kvartärgeologi

Organisation: avdelning

Forskning

Ämnet omfattar Jordens utveckling under kvartärtiden (senaste 2-3 milj åren). Den kvartärgeologiska forskningen i Lund spänner över ett brett spektrum av aspekter på process-, miljö- och klimatförändringar under istidscyklerna, och forskningen har sin tyngdpunkt på den senaste istidscykeln. Senare forskning har visat att stora, regionala och globala förändringar kan ske snabbt. Detta har medfört satsningar på att detaljstudera perioder med dynamiska händelseförlopp. För att öka kunskaperna om systemet Jordens dynamik, och de fysikaliska, kemiska och biologiska processer som ligger bakom Jordens föränderliga historia, krävs allt högre tidsupplösning och därmed också allt mer avancerad dateringsteknik. I Lund finns laboratorier för kol-14, dendrokronologi, paleo- och miljömagnetisk analys, geokemi och keramisk analys. Forskning bedrivs inom ämnen som glacialgeologi, ekosystem- och klimatdynamik i längre perspektiv, miljögeofysik och geokronologi. Ökad kompetens inom geobiosfärsmodellering skall integrera de o

Senaste forskningsoutput

Breitburg, D. , Levin, L. A. , Oschlies, A. , Grégoire, M. , Chavez, F. P. , Conley, D. J. , Garçon, V. , Gilbert, D. , Gutiérrez, D. , Isensee, K. , Jacinto, G. S. , Limburg, K. E. , Montes, I. , Naqvi, S. W. A. , Pitcher, G. C. , Rabalais, N. N. , Roman, M. R. , Rose, K. A. , Seibel, B. A. , Telszewski, M. & 2 andra Yasuhara, M. & Zhang, J. 2018 jan 5 I : Science. 359, 6371, eaam7240

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Kotthoff, U., Groeneveld, J., Ash, J. L., Fanget, A. S., Nadine Quintana Krupinski, Peyron, O., Stepanova, A., Jonathanwarnock, Van Helmond, N. A. G. M., Passey, B. H., Clausen, O. R., Bennike, O., Andrén, E., Granoszewski, W., Andrén, T., Helena L. Filipsson, Seidenkrantz, M. S., Slomp, C. P. & Bauersachs, T. 2017 dec 12 I : Biogeosciences. 14, 23, s. 5607-5632 26 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (837)