Socialhögskolan

Organisation: institution

Forskning

Forskningen vid Socialhögskolan spänner över ett brett samhällsvetenskapligt område. I fokus finns frågor om sociala problem, dess definitioner, uppkomst, orsaker och lösningar; om villkor och levnadsförhållanden för utsatta grupper och individer och om samhällets interventioner för individers och gruppers levnadsförhållanden. Vi har också en omfattande forskning om analyser av välfärdspolitik och socialpolitiska åtgärder, människobehandlande organisationer och professioner.

Senaste forskningsoutput

Tove Harnett & Håkan Jönson 2017 aug 1 I : Journal of Aging Studies. 42, s. 1-8 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Buchs, M. & Max Koch 2017 jul 28 1 red. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 150 s. (Palgrave Pivot )

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Alexandru Panican & Ulmestig, R. 2017 jun 27 Växjö: Växjö: Linnéuniversitetet. 108 s. (Rapportserie i socialt arbete; nr. 36)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (1674)