Socialhögskolan

Organisation: institution

Forskning

Forskningen vid Socialhögskolan spänner över ett brett samhällsvetenskapligt område. I fokus finns frågor om sociala problem, dess definitioner, uppkomst, orsaker och lösningar; om villkor och levnadsförhållanden för utsatta grupper och individer och om samhällets interventioner för individers och gruppers levnadsförhållanden. Vi har också en omfattande forskning om analyser av välfärdspolitik och socialpolitiska åtgärder, människobehandlande organisationer och professioner.

Senaste forskningsoutput

Edebalk, P. G., 2018 okt 8, 1 red. Lund: Studentlitteratur AB. 12 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Teres Hjärpe & Falkenström, H., 2018 sep 19, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 24, 3-4, s. 177-199

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1801)