Socialhögskolan

Organisation: institution

Forskning

Forskningen vid Socialhögskolan spänner över ett brett samhällsvetenskapligt område. I fokus finns frågor om sociala problem, dess definitioner, uppkomst, orsaker och lösningar; om villkor och levnadsförhållanden för utsatta grupper och individer och om samhällets interventioner för individers och gruppers levnadsförhållanden. Vi har också en omfattande forskning om analyser av välfärdspolitik och socialpolitiska åtgärder, människobehandlande organisationer och professioner.

Senaste forskningsoutput

Max Koch 2017 okt 11

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Gabriella Scaramuzzino 2017 okt 10 Socialt arbete i civilsamhället: Aktörer, former och funktioner. Linde, S. & Scaramuzzino, R. (red.). 1 red. Studentlitteratur, s. 201-224 23 s. 9

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Staffan Blomberg & Petersson, J. 2017 sep 25 2017 red. Research reports in Social Work; vol. 20. 2017, no 5: School of Social Work, Lund University. 87 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (1701)