Byggnadsmekanik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskning bedrivs inom följande huvudområden: Datorbaserade beräkningsmetoder, speciellt finita elementmetoden (FEM). Icke-linjära och dynamiska beräkningsalgoritmer. Koppling mellan fluider och strukturer. Materialmodeller för konstruktionsmaterial vid olika typer av påverkan. För närvarande mest för trä, betong och gummi. Experimentell materialprovning. Träteknisk konstruktionsforskning. Brottmekaniska egenskaper hos trä och limfogar. Långtidsegenskaper. Nätverksmekanik och brottmekanik för fluffade cellulosafibermaterial respektive papper.

Senaste forskningsoutput

Bedon, C., Zhang, X., Santos, F., Honfi, D., Marcin Kozłowski, Arrigoni, M., Figuli, L. & Lange, D. 2018 feb 28 I : Construction and Building Materials. 163, s. 921-937 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

O. Flodén, K. Persson & G. Sandberg 2018 feb 15 I : Engineering Structures. 157, s. 27-41 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

O. Flodén, G. Sandberg & K. Persson 2018 jan 15 I : Engineering Structures. 155, s. 102-114 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (362)