Byggnadsmekanik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskning bedrivs inom följande huvudområden: Datorbaserade beräkningsmetoder, speciellt finita elementmetoden (FEM). Icke-linjära och dynamiska beräkningsalgoritmer. Koppling mellan fluider och strukturer. Materialmodeller för konstruktionsmaterial vid olika typer av påverkan. För närvarande mest för trä, betong och gummi. Experimentell materialprovning. Träteknisk konstruktionsforskning. Brottmekaniska egenskaper hos trä och limfogar. Långtidsegenskaper. Nätverksmekanik och brottmekanik för fluffade cellulosafibermaterial respektive papper.

Senaste forskningsoutput

Vedad Alic & Daniel Åkesson 2017 dec 1 I : CAD Computer Aided Design. 93, s. 26-37 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Wael Mohamed & Per Erik Austrell 2017 sep 6 I : Computers and Geotechnics.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Peter Persson, Andersen, L. V., K. Persson & Bucinskas, P. 2017 sep 1 I : Procedia Engineering. 199, s. 2711-2716

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (349)