Kirurgi, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter vid Skånes Universitetssjukhus Lund: kirurgiska kliniken

Forskning

Experimentell och klinisk forskning pågår i avsikt att förbättra förståelse för, diagnostiken och behandlingen av kirurgiska sjukdomar. Viktiga forskningsområden är esofaguscancer, levercancer, endokrina buktumörer och bröstcancer. Portal hypertension, pankreatit, inflammatorisk tarmsjukdom, hyperparathyreoidism. Nutrition vid kirurgi/trauma, abdominell sepsis. Kirurgisk omvårdnad.

Senaste forskningsoutput

Helgadottir, H., Tuominen, R., Håkan Olsson, Hansson, J. & Höiom, V. 2017 nov 1 I : Journal of the American Academy of Dermatology. 77, 5, s. 893-901 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1109)