Svenska

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Das perfektische Präteritum im Deutschen

  Sofie Nilsson, Marit Julien & Henrik Henriksson

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 2. Fördomsfönster Öresund

  Robert Zola Christensen, Mari Bacquin, Henrik Rahm & Anders Mortensen

  2018/09/012021/08/31

  Projekt: ÖvrigtInternationellt samarbete

 3. SHARP: Shared Reading After Pain Rehabilitation

  Anders Ohlsson, Torbjörn Forslid, Anna W Gustafsson, Kajsa Järvholm, Marcelo Rivano & Henrik Grelz

  2018/01/012020/12/31

  Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

 4. Utveckling av nytt korpusverktyg i anslutning till projektet MEPAC – Metaforer i palliativ cancervård

  Anna W Gustafsson, Johan Frid, Maria Nääs, Paul Rayson & Scott Piao

  2017/02/012017/06/30

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 5. Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända den första tiden

  Katarina Lundin

  2017/01/012017/12/31

  Projekt: UppdragsforskningUndervisning

 6. Ämnesundervisning för nyanlända elever

  Katarina Lundin

  2017/01/012017/12/31

  Projekt: Uppdragsforskning

 7. Språk i idrottskontext - medel för makt, lärande, demokrati?

  Katarina Lundin, Kutte Jönsson & Linnér Bengt

  2017/01/012017/12/31

  Projekt: Forskning

 8. ACCESS Chile Sweden

  Henrik Rahm

  2016/09/012020/12/31

  Projekt: NätverkInternationellt samarbete

 9. Nordplus-projektet Nordisk Nabosprogsdidaktik og Nabosprogskommunikation i Læreruddannelserne

  Henrik Rahm

  2016/08/012019/07/31

  Projekt: NätverkInternationellt samarbete

 10. "Språk i idrottskontext - medel för makt, lärande, demokrati?"

  Katarina Lundin, Kutte Jönsson & Bengt Linnér

  2016/01/012017/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 11. Metaforer i palliativ cancervård

  Anna W Gustafsson, Charlotte Hommerberg, Eva Benzein & Anna Sandgren

  2015/08/012018/07/31

  Projekt: Forskning

 12. Ordförståelsen i dagens samhälle — en undersökning av högskoleprovets ORD-prov

  Anna W Gustafsson & Håkansson David

  2015/01/012016/12/31

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 13. Samverkan mellan kognitiva system: språkbearbetning av satsflätor i svenska

  Anna-Lena Wiklund, Damon Tutunjian, Victor Bogren Svensson, Eva Klingvall & Fredrik Heinat

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Prosody – a source of word-order microparameters

  Gunlög Josefsson, Nomi Erteschik-Shir & Björn Köhnlein

  2014/06/012016/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 15. Kognitiva restriktioner på meningsprocessande

  Eva Klingvall, Fredrik Heinat, Damon Tutunjian & Anna-Lena Wiklund

  2014/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Närinternationalisering i Öresundsregionen

  Henrik Rahm

  2012/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 17. Huvud/bisatsasymmetrier i de skandinaviska språken

  Johan Brandtler, Anna-Lena Wiklund, David Håkansson, Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson & Piotr Garbacz

  2011/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 18. Hermeneutik och grammatik

  Andreas Widoff

  2010/09/012018/03/03

  Projekt: Avhandling

 19. Efter krisen-gruppen vid Pufendorfinstitutet

  Anna W Gustafsson

  2010/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 20. GReNS (Germanska Referentiella Nollsubjekt)

  Henrik Rosenkvist

  2010/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 21. Parallell A/A-bar flyttning

  Christer Platzack

  2010/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 22. Upplevarobjekt och opersonliga expletiver

  Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson

  2010/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 23. Nordisk dialektkorpus (NorDiaCorp)

  Henrik Rosenkvist & Birgitta Lastow

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning