Synkrotronljusfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen vid avdelningen för synkrotronljusfysik är inriktad mot experimentella studier av elektroniska och strukturella egenskaper hos ytor och gränsskikt. Vi strävar efter en fundamental förståelse på atomär nivå av de fysikaliska processer som bestämmer sambandet mellan atomernas geometriska position och de elektroniska egenskaperna hos mikro-, nano- och kvantstrukturer samt mesoskopiska system. Forskningen är grundvetenskaplig men har nära anknytning till tillämpade problem inom exempelvis halvledarstrukturer, katalytiska material och artificiella materialkomponenter. De experimentella tekniker vi främst utnyttjar är synkrotronljusbaserade spektroskopi-, mikroskopi- och diffraktionsmetoder samt sveptunnelmikroskopi. I en nära framtid planerar vi att komplettera våra undersökningar med tidsupplösta mätningar, dvs studera dynamiska förlopp och deras relation till elektroniska och strukturella parametrar.

Senaste forskningsoutput

Rainer Timm, Head, A. R., Sofie Yngman, Knutsson, J. V., Hjort, M., Sarah R. McKibbin, Andrea Troian, Persson, O., Samuli Urpelainen, Jan Knudsen, Joachim Schnadt & Anders Mikkelsen, 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 1412

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Augustin, S., Schulz, M., Schmid, G., Schnorr, K., Gryzlova, E. V., Lindenblatt, H., Meister, S., Liu, Y. F., Trost, F., Fechner, L., Grum-Grzhimailo, A. N., Burkov, S. M., Braune, M., Treusch, R., M. Gisselbrecht, Schröter, C. D., Pfeifer, T. & Moshammer, R., 2018 sep 17, I : Physical Review A. 98, 3, 033408

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lert Chayanun, Vilgaile Dagyte, Andrea Troian, Salomon, D., Magnus Borgström & Jesper Wallentin, 2018 sep 10, I : Nanotechnology. 29, 45, 454001

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (715)