Synkrotronljusfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen vid avdelningen för synkrotronljusfysik är inriktad mot experimentella studier av elektroniska och strukturella egenskaper hos ytor och gränsskikt. Vi strävar efter en fundamental förståelse på atomär nivå av de fysikaliska processer som bestämmer sambandet mellan atomernas geometriska position och de elektroniska egenskaperna hos mikro-, nano- och kvantstrukturer samt mesoskopiska system. Forskningen är grundvetenskaplig men har nära anknytning till tillämpade problem inom exempelvis halvledarstrukturer, katalytiska material och artificiella materialkomponenter. De experimentella tekniker vi främst utnyttjar är synkrotronljusbaserade spektroskopi-, mikroskopi- och diffraktionsmetoder samt sveptunnelmikroskopi. I en nära framtid planerar vi att komplettera våra undersökningar med tidsupplösta mätningar, dvs studera dynamiska förlopp och deras relation till elektroniska och strukturella parametrar.

Senaste forskningsoutput

Hugo Dacasa, Coudert-alteirac, H., Chen Guo, Kueny, E., Campi, F., Jan Lahl, Peschel, J., Hampus Wikmark, Major, B., Erik Malm, Alj, D., Varjú, K., Cord L. Arnold, Dovillaire, G., Per Johnsson, Anne L’huillier, Sylvain Maclot, Rudawski, P. & Zeitoun, P., 2019 feb 4, I : Optics Express. 27, 3, s. 2656-2670

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Payam Shayesteh, 2019 feb, Lund: Lund University, Faculty of Science, Department of Physics. 104 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sarah R. McKibbin, Sofie Yngman, Olivier Balmes, Meuller, B. O., Tågerud, S., Maria E. Messing, Portale, G., Sztucki, M., Knut Deppert, Lars Samuelson, Martin H. Magnusson, Edvin Lundgren & Anders Mikkelsen, 2019 jan, I : Nano Research. 12, 1, s. 25-31

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (733)