Internationella miljöinstitutet

Organisation: centrumbildning

Beskrivning

Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) är ett internationellt och tvärvetenskapligt centrum som bedriver forskning och utbildning vid Lunds universitet. Vi bidrar till hållbarhetslösningar åt myndigheter och näringsliv genom forskning inom styrningsprocesser, policyutvärdering och affärsmodeller såväl som utveckling av visioner och scenarier för en hållbar framtid.

Senaste forskningsoutput

Vladimir Dobes, Fresner, J., Krenn, C., Růžička, P., Rinaldi, C., Cortesi, S., Chiavetta, C., Zilahy, G., Kochański, M., Grevenstette, P., de Graaf, D. & Dorer, C. 2017 aug 15 I : Journal of Cleaner Production. 159, s. 290-300 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (946)