Internationella miljöinstitutet

Organisation: centrumbildning

Beskrivning

Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) är ett internationellt och tvärvetenskapligt centrum som bedriver forskning och utbildning vid Lunds universitet. Vi bidrar till hållbarhetslösningar åt myndigheter och näringsliv genom forskning inom styrningsprocesser, policyutvärdering och affärsmodeller såväl som utveckling av visioner och scenarier för en hållbar framtid.

Senaste forskningsoutput

Luis Mundaca, Henner Busch & Schwer, S. 2018 maj 15 I : Applied Energy. 218, s. 292-303 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny Palm & Eriksson, E. 2018 maj 7 I : Energy, Sustainability and Society. 8, 1, 14

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny Palm, Eidenskog, M. & Luthander, R. 2018 maj 1 I : Energy Research and Social Science. 39, s. 12-18 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (994)