Internationella miljöinstitutet

Organisation: centrumbildning

Beskrivning

Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) är ett internationellt och tvärvetenskapligt centrum som bedriver forskning och utbildning vid Lunds universitet. Vi bidrar till hållbarhetslösningar åt myndigheter och näringsliv genom forskning inom styrningsprocesser, policyutvärdering och affärsmodeller såväl som utveckling av visioner och scenarier för en hållbar framtid.

Senaste forskningsoutput

Schwer, S., Henner Busch & Luis Mundaca 2018 jul 3 Science Nordic 4 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Laurenti, R., Jagdeep Singh, Frostell, B., Sinha, R. & Binder, C. 2018 jun 22 I : Sustainability. 10, 7, 2129

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1003)