Teoretisk partikelfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Gruppen i teoretisk partikelfysik studerar materians minsta beståndsdelar och hur dessa växelverkar med varandra. När partiklar bringas att kollidera vid höga energier, t.ex. vid den stora LHC-acceleratorn vid CERN, så dominerar stark växelverkan. Denna beskrives av en teori kallad QCD, som formuleras i matematiska ekvationer så komplicerade att de inte kan lösas exakt. Istället utvecklas approximativa men mycket sofistikerade och detaljerade datorsimuleringar av kollisionsprocesserna i vår grupp. Dessa s.k. Lundamontecarlos användes världen över för att tolka experimentella resultat. Komplementär information erhålles genom precisionsmätningar vid lägre energier, t.ex. i sönderfall, och vi utvecklar aktivt teoretiska beskrivningar av detta. QCD är del i en större teori, standardmodellen. Men även om denna är väldigt framgångsrik så har den sina begränsningar och brister, och därför utvecklas modeller som söker gå bortom den. Gruppen deltar också i denna sorts studier.

Senaste forskningsoutput

Gösta Gustafson & Leif Lönnblad, 2019, Multiple Parton Interactions at the LHC. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ, s. 359-376 18 s. (Advanced Series on Directions in High Energy Physics; vol. 29)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Torbjörn Sjöstrand, 2019, Multiple Parton Interactions at the LHC. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ, s. 191-225 35 s. (Advanced Series on Directions in High Energy Physics; vol. 29)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Plätzer, S., Malin Sjodahl & Thorén, J., 2018 nov 5, I : Journal of High Energy Physics. 2018, 11, 9

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (430)