Teoretisk partikelfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Gruppen i teoretisk partikelfysik studerar materians minsta beståndsdelar och hur dessa växelverkar med varandra. När partiklar bringas att kollidera vid höga energier, t.ex. vid den stora LHC-acceleratorn vid CERN, så dominerar stark växelverkan. Denna beskrives av en teori kallad QCD, som formuleras i matematiska ekvationer så komplicerade att de inte kan lösas exakt. Istället utvecklas approximativa men mycket sofistikerade och detaljerade datorsimuleringar av kollisionsprocesserna i vår grupp. Dessa s.k. Lundamontecarlos användes världen över för att tolka experimentella resultat. Komplementär information erhålles genom precisionsmätningar vid lägre energier, t.ex. i sönderfall, och vi utvecklar aktivt teoretiska beskrivningar av detta. QCD är del i en större teori, standardmodellen. Men även om denna är väldigt framgångsrik så har den sina begränsningar och brister, och därför utvecklas modeller som söker gå bortom den. Gruppen deltar också i denna sorts studier.

Senaste forskningsoutput

Basso, E., Bourrely, C., Roman Pasechnik & Soffer, J. 2017 okt 1 I : Nuclear Physics A. 966, s. 113-123 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gras, P., Höche, S., Kar, D., Larkoski, A., Leif Lönnblad, Plätzer, S., Siódmok, A., Skands, P., Soyez, G. & Thaler, J. 2017 jul 1 I : Journal of High Energy Physics. 2017, 7, 91

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (399)