Trafik och väg

Organisation: avdelning

Beskrivning

Verksamheten Trafik & väg är en del av Institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Forskningen vid Trafik & väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar - från planering och utformning till drift och underhåll. Faktorer som påverkar samhällets trafikbehov studeras samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende och samhället ställer på tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö och samhällsekonomi. Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuseras även på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner.

Senaste forskningsoutput

Hansson, P., Fredrik Pettersson, Jamil Khan & Robert Hrelja, 2018 aug 29, K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, 60 s.

Forskningsoutput: Working paper

Joel Hansson, Fredrik Pettersson, Helena Svensson & Anders Wretstrand, 2018 aug 28, Lund: K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 20 s. (K2 working papers; nr. 2018:7)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Till Koglin & Andras Varhelyi, 2018 aug 3, Lunds universitet. 44 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (825)