Trafik och väg

Organisation: avdelning

Beskrivning

Verksamheten Trafik & väg är en del av Institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Forskningen vid Trafik & väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar - från planering och utformning till drift och underhåll. Faktorer som påverkar samhällets trafikbehov studeras samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende och samhället ställer på tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö och samhällsekonomi. Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuseras även på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner.

Senaste forskningsoutput

Cafiso, S. & Carmelo D'Agostino 2018 jul 18 I : Case Studies on Transport Policy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Noor Azreena Kamaluddin, Andersen, C. S., Larsen, M. K., Meltofte, K. R. & András Várhelyi 2018 jun 1 I : European Transport Research Review. 10, 2, 26

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (817)