Trafik och väg

Organisation: avdelning

Beskrivning

Verksamheten Trafik & väg är en del av Institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Forskningen vid Trafik & väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar - från planering och utformning till drift och underhåll. Faktorer som påverkar samhällets trafikbehov studeras samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende och samhället ställer på tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö och samhällsekonomi. Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuseras även på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner.

Senaste forskningsoutput

Till Koglin 2018 Experiencing Networked Urban Mobilities - Practices, Flows and Methods. Freudendal-Pedersen, M., Petersen, K. & Perez Fjalland, E. L. (red.). Routledge Taylor & Francis Group, (Networked Urban Mobilities)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jonas Ardö, Tagesson, T., Sadegh Jamali & Khatirc, A. 2017 okt 18 I : International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 65, March 2018, s. 35 45 s., VOL 65

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (764)