Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Avdelningen arbetar inom områdena arbetsmiljö, miljö, säkerhet och strålskydd och samverkar med såväl ledning som verksamheter och är universitetets kontaktyta gentemot myndigheter, kommuner och andra intressenter. Målgrupper för avdelningens arbete är chefer, arbetsmiljö- och miljösamordnare, skydds- och brandskyddsombud och andra kontaktfunktioner samt medarbetare. Avdelningen upprättar styr- och stöddokument för områdena.

Senaste forskningsoutput

Per Gustafson, 2018, Advances in Human Factors, Business Management and Leadership - Proceedings of the AHFE 2017 International Conferences on Human Factors in Management and Leadership, and Business Management and Society. Springer Verlag, Vol. 594, s. 351-361 11 s. (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 594)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (2)