Åse Svensson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Teknik och teknologier

Nyckelord

  • trafik, trafiksäkerhet, konfliktteknik, hållbar stad, gående, cyklande

Forskning

Åse Svensson är docent i Trafikteknik vid Trafik och väg, Lunds universitet, med en forskningsbakgrund i trafiksäkerhet. Hennes trafiksäkerhetsforskning handlar ofta om alternativ/komplement till olycksdata, dvs indirekta trafiksäkerhetsindikatorer (Konflikttekniker), för att bedöma och utvärdera trafiksäkerhet. Generellt, handlar hennes forskning ofta om metoder för att utvärdera trafikrelaterade kvaliteter i den hållbara staden, så förutom konfliktstudier, innehåller detta även andra typer av trafikantbeteenden och trafikanters upplevelser. Fokus ligger på gående och cyklande med syfte att främja utformning av trafikanläggningar som möter dessa gruppers behov och krav gällande trafiksäkerhet och framkomlighet.

Senaste forskningsoutput

Lena Winslott Hiselius & Åse Svensson 2017 jan 10 I : Journal of Cleaner Production. 141, s. 818-824 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lindelöw, D., Åse Svensson, Brundell-Freij, K. & Lena Winslott Hiselius 2017 jan 1 I : Transportation Research, Part D: Transport and Environment. 50, s. 520-532 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (42)