Anamaria Cociorvaknuten till universitetet, Forskarstuderande, Knut Wicksells centrum för finansvetenskap

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi