Anders Kjellberg

Seniorprofessor

Forskning

Forskningsområden

Arbetskraftsmigration från "tredje land" i restaurang- och städbranscherna (Anders Kjellberg och Olle Frödin)

Fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och partsrelationer (Anders Kjellberg):

- Arbetsgivarnas organisationsgrad, facklig organisationsgrad för arbetare och tjänstemän samt a-kassornas organisationsgrad

- Kollektivavtalens täckningsgrad

- Industrial relations i ett globaliserat arbetsliv

- Facklig makt och styrka

- Partsreglering (självreglering) kontra statsreglering

- Den svenska arbetsmarknadsmodellen ur ett historiskt och internationellt komparativt perspektiv

Senaste forskningsoutput

Olle Frödin & Anders Kjellberg, 2018 mar 21, I : Nordic Journal of Working Life Studies. 8, 1, s. 65-85 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anders Kjellberg, 2018 mar 1, 1 red. Lund: Department of Sociology, Lund University. 135 s. (Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility; vol. 2018, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Anders Kjellberg, 2018 feb 19, Avtalsrörelsen och lönebildningen 2017. Medlingsinstitutets årsrapport 2017. Andersson, B. (red.). Stockholm: Medlingsinstitutet, s. 224-232, 290-292 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Visa alla (135)