Anders Kjellberg

Seniorprofessor

Forskning

Forskningsområden

Arbetskraftsmigration från "tredje land" i restaurang- och städbranscherna (Anders Kjellberg och Olle Frödin)

Fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och partsrelationer (Anders Kjellberg):

- Arbetsgivarnas organisationsgrad, facklig organisationsgrad för arbetare och tjänstemän samt a-kassornas organisationsgrad

- Kollektivavtalens täckningsgrad

- Industrial relations i ett globaliserat arbetsliv

- Facklig makt och styrka

- Partsreglering (självreglering) kontra statsreglering

- Den svenska arbetsmarknadsmodellen ur ett historiskt och internationellt komparativt perspektiv

Senaste forskningsoutput

Anders Kjellberg 2017 nov 10 3 red. Lund: Arkiv. 426 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (126)