Anders Ohlsson

Professor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. Sakkunnig docentantagning

  Anders Ohlsson (granskare)
  2018 dec

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunnig/expert i peer review-panel eller kommitté (ej publikationer)

 3. MEANING MAKING STRATEGGIES in shared Reading Groups

  Anders Ohlsson (föreläsare)
  2018 jul 252018 jul 28

  Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

 4. 2017
 5. Göteborgs universitet, Nätverket Litteratur och klinisk psykologi i samarbete med Medicinsk humaniora

  Anders Ohlsson (Inbjuden talare)
  2017 nov 7

  Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

 6. Ledamot i betygsnämnd

  Anders Ohlsson (Ledamot i betygsnämnd)
  2017 okt 27

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 7. Vad är litterärt värde och vem avgör det?

  Anders Ohlsson (Inbjuden talare)
  2017 sep 29

  Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

 8. Vad är litterärt värde och vem avgör det?

  Anders Ohlsson (Inbjuden talare)
  2017 sep 29

  Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

 9. Ledamot av betygsnämnd

  Anders Ohlsson (Ledamot i betygsnämnd)
  2017 mar 25

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 10. 2016
 11. Sakkunnigbedömning av ansökan från docent Åsa Arping för befrodran till professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet.

  Anders Ohlsson (Examinator)
  2016 okt 15

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 12. Routledge Taylor & Francis Group (Förlag)

  Anders Ohlsson (peer reviewer)
  2016 jul 12

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 13. Medlem av betygsnämnd för disputation för dr examen i finsk-ugriska språk.

  Anders Ohlsson (Ledamot i betygsnämnd)
  2016 feb

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 14. 2012
 15. Handledning av doktorand: Nina Ernst

  Anders Ohlsson (Andra handledare)
  2012 sep 12017 okt 20

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

 16. 2011
 17. Hanledning av doktorand: Evelina Stenbeck

  Anders Ohlsson (Roll ej angiven)
  2011 sep 12017 jun 8

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledarskap