Anders Ohlsson

Professor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Granskare av tidskriftsartiklar/manuskript
 2. Routledge Taylor & Francis Group (Förlag)

  Anders Ohlsson (peer reviewer)
  2016 jul 12

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteGranskare av tidskriftsartiklar/manuskript

 3. Examination
 4. Medlem av betygsnämnd vid Cecilia Thavenius disputation

  Anders Ohlsson (Roll ej angiven)
  2017 okt 27

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 5. Medlem av betygsnämnd för disputation för dr examen i finsk-ugriska språk.

  Anders Ohlsson (Ledamot i betygsnämnd)
  2016 feb

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 6. Sakkunniguppdrag
 7. Sakkunnigbedömning av ansökan från docent Åsa Arping för befrodran till professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet.

  Anders Ohlsson (Examinator)
  2016 okt 15

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 8. Handledning av forskarstuderande
 9. Handledare för Nina Ernst

  Anders Ohlsson (Andra handledare)
  2012 sep 12017 okt 20

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande