Andreas Inghammar

Universitetslektor, Prefekt, Docent, Juris kandidat, Juris doktor

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Samhällsvetenskap
  • Juridik

Nyckelord

  • Handelsrätt, , Arbetsmarknad, Komparativ rätt, EU-rätt, Arbetsrätt

Forskning

Nuvarande forskning fokuserar global och europeisk arbetsrätt. Det nyligen initierade projektet "Globala kollektivavtal" med finansiering bland annat från Crafoordska stiftelsen avser att studera industrial relations och kollektivavtal som medel för social rättvisa i produktionsländer framför allt i Asien. Tidigare projekt har i stor utsträckning behandlat rättigheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning och papperslösa migrantarbetares situation. Inghammar är sedan länge medlem i Norma-gruppen vid Juridiska fakulteten i Lund och har under 2015-16 deltagit i forskningprogrammet kring "Äldrerätt" och då särskilt studerat allmänna pensioner och avtalspensioner.

Undervisning

Undervisar och handleder inom följande kurser:

Arbetsrätt 1

Arbetsrätt II

Internationell och komparativ arbetsrätt

Arbetsrätten i teori och praktik

Arbetsrätt - kandidatuppsats

Kollektiv arbetsrätt (Juridiska fakulteten)

Revisorsjuridik

Handelsrätt - kandidatuppsats.

 

Mastersprogrammet i Mänskliga rättigheter vid Pannasastra University Cambodia, andra året och handledning av mastersuppsatser.

Forskningsgenomslag

European Labour Law Network, Swedish National Expert 2015- ongoing. Project funded by the EU Commission. www.labourlawnetwork.eu

Restatement of European Labour Law, Swedish Rapporteur 2012-ongoing. Project funded by the EU Commission. www.labourlawrestatement.eu

Senaste forskningsoutput

Andreas Inghammar 2017 mar 23 Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Rönnmar, M. & Julén Votinius, J. (red.). 1 red. Juristförlaget i Lund, s. 339-356 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Andreas Inghammar, Cécile Brokelind & Per Norberg 2017 feb 24 Elder Law: Evolving European Perspectives. Numhauser-Henning, A. (red.). Cheltenham & Northampton: Edward Elgar Publishing, s. 229-256 28 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Andreas Inghammar & Eidsvaag, T. 2016 apr 20 I : European Journal of Social Law. 4, 2014, s. 241-258 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (38)