Andreas RantalaUniversitetsadjunkt, Dr. Med. vet. , Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård, Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Nyckelord

  • Ambulanssjukvård, Prehospital treatment, Person-centred care, Ambulance

Forskning

Mitt primära forskningsområde är att studera personcentrerad vård inom ambulanssjukvården. Specifikt är jag intresserad av att undersöka upplevelsen hos patienter och närstående till patienter som prioriteras som icke-akuta och därmed inte transporteras till akutmottagningen med ambulans.

Senaste forskningsoutput

Andreas Rantala, Wireklint Sundström, B., Abelsson, A., Jakobvic, D., Wallin, K., Bremer, A., Kågström, C., Ek, B., Lingsarve, J., Tegelberg, A., Aléx, J., Gyllencreutz, L., Uppstu, T., Lammgård, T. & Adolfsson, A. 2017 jun 8 Svenska Dagbladet, SvD Opinion

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (11)