Anna Lindqvist

Forskare

Forskning

Jag gör min postdok i Lund efter att 2013 ha disputerat i Stockholm. Mina forskningsintressen handlar om stereotyper och fördomar inom områdena genus och fattigdom. Övergripande teman är följande:

1. Stereotyper om fattiga

Hur ser den svenska stereotypen om fattiga ut, och vad får den för konsekvenser? I mitt postdokprojekt undersöks stereotypinnehåll, samt hur fattigas ekonomiska beteenden bedöms utifrån stereotypen. Projektet sker i samarbete med Professor Fredrik Björklund och Professor Martin Bäckström här i Lund, samt Professor Liam Delaney vid Stirling University och finansieras av Vetenskapsrådet.

2. Psykologiska effekter av att använda ”hen”

Som första språk i världen har svenskan två könade pronomen i tredje person singular, hon och han, parallellt med ett könsneutralt pronomen, hen. Men vem är hen? Och hur neutralt är egentligen ordet? I projektet undersöks psykologiska effekter av att använda hen. Projektet sker i samarbete med Dr Marie Gustafsson Sendén vid Stockholms universitet samt Dr Emma Bäck vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och finansieras av Vetenskapsrådet.

Gender fair language - Ett forskningsprojekt om språk och genus

3. Genuspsykologi som metod

Hur mäter vi egentligen ”kön” inom psykologin, och vad gömmer sig bakom etiketterna ”kvinnligt” och ”manligt”? Jag skrev min avhandling inom genuspsykologi och försökte där närma mig denna relativt outforskade fråga. I avhandlingen förenade jag experimentell metodik med ett genusperspektiv. Fokus var konstruerandet av genus i parfymer. Resultaten visar att det är etiketten på flaskan som bestämmer vilka dofter som anses vara kvinnliga eller manliga, samt att genus inte uppfattas som en dikotomi.
 

Normkritik

Jag är engagerad i Nätverket för normkritisk pedagogik vid Lunds universitet.

Nätverket för normkritisk pedagogik vid Lunds universitet


Handledning

Jag handleder gärna uppsatsstudenter som är intresserade av ovanstående teman, eller andra närliggande områden. Om du är en sådan student så är du välkommen att höra av dig!

Senaste forskningsoutput

Renström, E., Anna Lindqvist & Gustafsson Sendén, M., 2018, Lund: Lunds universitet. (Psykologiska rapporter från Lund; vol. 8, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Anna Lindqvist & Fredrik Björklund, 2018, I : Journal of Social Psychology. 158, 3, s. 361-378 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Lindqvist, Renström, E., Hanna Bäck & Gustafsson Sendén, M., 2018, Gender Diversity in Survey Research, Gothenburg 11-12 June.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (26)