Anna W Gustafsson

Universitetslektor, DocentTidigare namn: Anna Gustafsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Språk och litteratur
  • Språkstudier

Nyckelord

  • Diskursanalys, Ordförståelse, Sociolingvistik, Textanalys

Forskning

Jag disputerade 2009 på avhandlingen "Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tid svensk politisk offentlighet". Mina forskningsintressen finns inom såväl diskursanalys, textanalys och sociolingvistik och rör språk och texter som social handling, politisk och samhällelig diskurs och språkbruk i vården. Jag har också ett intresse för ord, betydelser och ordförståelse.

2010–2013 gjorde jag mitt post-doc-projekt vid Vårdalinstitutet i Lund, där jag studerade kommunikationen i flerspråkliga möten i barndiabetesvården.

2015–2018 är jag forskare i projektet Metaforer i Palliativ Cancervård.

Tillsammans med David Håkansson driver jag även projektet Ordförståelsen i dagens samhälle — en undersökning av högskoleprovets ORD-prov.

Senaste forskningsoutput

Anna W Gustafsson & Hommerberg, C., 2018, I : Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines. 10, 1, s. 1-16 17 s., 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna W Gustafsson & Hakansson, D., 2017 nov 8, Språktidningen, 2017, 8, s. 24–29

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Anna W Gustafsson & Håkansson, D., 2017 aug 23, Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 144 s. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; nr. A75)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (32)