Annamaria WestregårdUniversitetslektor, Doktors examen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

Forskning

Mina forskningsfält är integritetsfrågor i arbetslivet, drogtester och rehabilitering, crowd workers, GIG economy, egenanställda

Jag bedriver forskning om sk crowdworkers i den nya digitaliserade ekonomin. Jag forskar om hur arbetsmarknadens parter hanterar den nya situationen då arbetsvillkor och löner bestäms med hjälp av algoritmer helt utanför den traditionella förhandlingsstrukturen i den digitaliserade ekonomin.

Jag har också drivit ett projekt om rehabilitering och anställningsskydd. Projektet innefattar en analys av de nya sjukpenningsreglerna. Detta projekt är finansierat av Försäkringskassan.

Ett annat projekt jag drivit i anslutning till detta projekt var ett 1-årigt projekt som handlade om rehabilitering och integritetsfrågor. Detta projekt finansierades av IFAU.

För några år sedan deltog jag i ett projekt tillsamman med forskare från Karolinska Institutet och utvärderade Försvarsmaktens stora drogtestningsprogram. Detta projekt drevs i anslutning till mitt avhandlingsarbete om Integritetsfrågor i arbetslivet vilket bl a omfattade drogtester. Detta projekt var delvis finansierat av HSFR.

Undervisning

Jag bedriver undervisning i arbetsrätt dels på grundnivå och dels inom master programmet i personal och arbetslivsfrågor.

Samverkan

Styrelseledamot i Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige seda 2007

Senaste forskningsoutput

Annamaria Westregård 2018 (Accepted/In press)

Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

Annamaria Westregård 2017 nov 24 Niklas Bruun i Sverige: En vänbok. Ahlberg, K., Herzfeld Olsson, P. & Malmberg, J. (red.). 1 red. Uppsala: Iustus förlag, s. 427-438 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Annamaria Westregård 2017 aug 20 Modern affärsrätt : En antologi . Flodgren, B., Adestam, . J., Arvidsson, N., Bogdan, . M. & Hettne, J. (red.). 1 red. Stockholm: Wolters Kluwer, s. 319-337 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (33)