Annica Kronsell

Professor

Forskning

Forskningsområden

  • Miljö-, klimatpolitik och styrning
  • Feministisk teori och genusperspektiv
  • Försvars- och säkerhetspolitik

Pågående forskning och undervisning

Jag är intresserad av hur vår tids viktiga frågor om klimat, miljö, hållbarhet och jämställdhet hanteras i politik och styrning – styrning i betydelsen processer från idéer till beslut och handling. Mitt fokus är på styrning för förändring. I min forskning antar jag ett kritiskt feministiskt förhållningssätt men är samtidigt fascinerad av att ta reda på hur myndighetsutövarna gör. Hur tänker och agerar de i sina försök att förändra och styra mot specifika mål? Jag bidrar gärna med mitt statsvetenskapliga perspektiv i olika tvärvetenskapliga projekt såsom GUSToch GIST och i forskningsmiljöerna BECC ochLUCID. Till statsvetenskapen vill jag tillföra idéer om hur en ’Grön Stat’ kan utvecklas för att hantera ekologiska och hållbarhetsfrågor. Genom frågor som: vilken betydelse har städernas hållbarhetsarbete? hur kan industrin klimatanpassas? Vilka visioner kan vägleda en grön politik? Hur kan en feministisk utrikespolitik om klimatpolitik se ut? Dessa är exempel på frågor som intresserar mig i dagsläget.

Senaste forskningsoutput

Roger Hildingsson, Jamil Khan & Annica Kronsell 2017 dec Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 27 s. (Miljö- och energisystems rapportserie; nr. 106)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Lars J Nilsson (red.), Bengt Johansson (red.), Karin Ericsson, Roger Hildingsson, Annica Kronsell, Fredrik N G Andersson, Oscar Svensson, Teis Hansen, Lars Coenen & Max Åhman 2017 maj 17 101 red. Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 128 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (61)