Anton Nilsson

Statistiker, Filosofie doktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Forskning

Jag är en statistiker och hälsoekonom, vars forskning kretsar kring metodutveckling, epidemiologi, hälso- och arbetsmarknadsekonomi. Jag har i synnerhet studerat sambanden mellan hälsostatus, hälsobeteenden, utbildning och arbetsmarknadsutfall - både hur dessa samspelar över livscyckeln och hur de är relaterade mellan generationer. Utöver detta är jag intresserad av sjukvårdssektorn och betydelsen av ekonomiska incitament. Min forskning har ett starkt fokus på kausalitet och tillämpar metoder såsom intrumentering, fixa effekter, regression discontinuity design och skattning av potentiella utfall. Jag undervisar också i statistik på master- och doktorandnivå.

Senaste forskningsoutput

Anton Nilsson & Paul, A., 2018, I : Journal of Health Economics. 59, s. 109-124

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tommy Bengtsson & Anton Nilsson, 2018, I : Economics and Human Biology. 29, s. 31-41

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)