Astrid Nilsson

knuten till universitetet, fil. drOckså känd under namnet: Astrid M. H. Nilsson

Forskning

 

Sedan min disputation våren 2016, om Johannes Magnus (1488–1544) stora historieverk Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus, har jag fortsatt med två mindre projekt med anknytning till Johannes Magnus och/eller hans verk. Det första, finansierat av Birgit och Gad Rausings stiftelse, handlar om marginalnoteringarna i Johannes Magnus egenhändiga manuskriptkopia av Marco Polos verk om sina resor i Östern. Manuskriptet finns idag i Vatikanbiblioteket, och artikeln som är resultatet av studien är under slutbearbetning.  Det andra, som jag arbetar på nu, är finansierat av Gullberg/Thotts och Åke Wibergs stiftelser, och handlar också om marginalnoteringar, närmare bestämt om sådana gjorda av Erik XIV. Det finns några böcker ur hans bibliotek bevarade, idag i Uppsala respektive Stockholm, bland dem ett exemplar av Johannes historieverk som står i centrum för studien.

 

Jag har dessutom varit en av redaktörerna för Arne Jönssons nyligen färdigställda och överlämnade, 800-sidiga festskrift Humanitas, skrivit i Vetenskapssocietetens årsbok, och deltagit med eget bidrag vid två konferenser, en i Oslo och en i Vilnius, och som åhörare vid tre (en i Uppsala och två i Lund).

Senaste forskningsoutput

Astrid M. H. Nilsson 2017 Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2017. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 137–151 (Årsbok)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Astrid M. H. Nilsson, Aske Damtoft Poulsen & Johanna Svensson 2017 Humanitas: Festskrift till Arne Jönsson. Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, s. 11–14

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Visa alla (19)