Astrid M. H. Nilsson

knuten till universitetet, fil. dr

Forskning

Sedan min disputation våren 2016, om Johannes Magnus (1488–1544) stora historieverk Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus, har jag fortsatt med två mindre projekt med anknytning till Johannes Magnus och/eller hans verk. Det första, finansierat av Birgit och Gad Rausings stiftelse, handlar om marginalnoteringarna i Johannes Magnus egenhändiga manuskriptkopia av Marco Polos verk om sina resor i Östern. Manuskriptet finns idag i Vatikanbiblioteket. Artikeln som är resultatet av studien är färdig och väntar på besked om publicering.  Det andra, som jag arbetar på nu, är finansierat av Gullberg/Thotts och Åke Wibergs stiftelser, och handlar också om marginalnoteringar, närmare bestämt om sådana gjorda av Erik XIV. Det finns några böcker ur hans bibliotek bevarade, idag i Uppsala respektive Stockholm, bland dem ett exemplar av Johannes historieverk som står i centrum för studien.  I sommar och i höst planerar jag att presentera resultaten av mina studier i Albacete respektive Helsingfors.

 

Jag har dessutom varit en av redaktörerna för Arne Jönssons 800-sidiga festskrift Humanitas, skrivit i Vetenskapssocietetens årsbok, och deltagit med eget bidrag vid två konferenser, en i Oslo och en i Vilnius, och som åhörare vid fyra (en i Uppsala och tre i Lund). Artikeln, resultatet av konferensen i Vilnius, är inskickad för publicering.

Senaste forskningsoutput

Astrid Nilsson, 2018, Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis: Proceedings of the Sixteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Vienna 2015). Steiner-Weber, A. & Römer, F. (red.). Brill, s. 511-520 (Acta Conventus Neo-Latini; vol. 16)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Astrid M. H. Nilsson, 2018

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (18)