Bibi Jonsson

Professor

Forskning

Min forskningsinriktning ligger inom det genusvetenskapliga fältet. Ett specialintresse intar de feministiska, genus- och queera teoribildningarna. Mitt projekt om kvinnor, litteratur och nazism resulterade i Bruna pennor (2012), som handlar om kvinnliga svenska nazistsympatiserande författarskap från trettiotalet. Jag utgår som ett axiom från att dessa texter av nazistiskt aktiva kvinnor utgör exempel på hur litterära texter blir föremål för debatt, förhandling eller samtal. Projektnamnet motiveras dels av att jag studerar kvinnliga författares texter, dels av att dessa vänder sig till kvinnor, vilka också utgör mål för deras politiska arbete. Projektet kan betraktas som en vidareutveckling av mitt föregående om trettiotalets romandebuterande kvinnor, Blod och jord i trettiotalet. Kvinnorna och den antimoderna strömningen (2008). Det senare projektet ingår liksom det förra i FOLIO. Inom ramen för denna projektgrupp bidrar jag med en artikel i en engelskspråkig antologi om vardagsliv under mass dictatorship (Palgrave 2013).

Ett annat representativt projekt är en antologi om barn- och ungdomslitteratur, i vilken jag bidrar med en artikel om lesbiska flickor i ungdomsromaner. Under temat Hype in literature arbetar jag med en artikel om pornografi och sexualitet som hype i Hellbergs ungdomsroman Kram från 1973. Mitt kommande större projekt, tillsammans med två andra forskare, handlar om kvinnliga kritiker och syftar till att skriva en kvinnlig kritikerhistoria, planerad 2018

Senaste forskningsoutput

Bibi Jonsson 2017 nov 10 Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging og forskningstradisjon. Hamm, C., Nestås Mathisen, I. & Neple, A. (red.). Bergen: Alveheim & Eide Akademisk Forlag, s. 239-251

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibi Jonsson 2017 Konstellationer. Festsrift till Anna Williams. Borg, A., Hedberg, A., Karlsson, M., Määttä, J. & Warnqvist, Å. (red.). Möklinta: Gidlunds förlag, s. 52-62 (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala; nr. 71)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibi Jonsson 2016 nov 9 ”inte kan jag berätta allas historia?”: föreställningar om nordisk arbetarlitteratur. Agrell, B., Arping, Å., Ekholm, C. & Gustafson, M. (red.). Göteborg: LIR, University of Gothenburg, s. 185-197 13 s. (LIR.skrifter; vol. 5)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (55)