Bo-A. Wendtknuten till universitetet, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Språk och litteratur
  • Språkstudier

Nyckelord

  • Språkhistoria, Stilhistoria

Forskning

Jag arbetar för närvarande med en större undersökning som avser att utforska den icke satsformade meningens stilhistoria i äldre nordiskt skriftspråk. Närmare bestämt handlar det om den underkategori därav som SAG kallar huvudsatsekvivalenter. Stilistiskt är dessa senare allt annat än enhetliga, med alltifrån specifikt skriftspråkliga typer som icke satsformade rubriker eller skylttexter till specifikt talspråkliga typer som tyst (med dig). Bortsett från de speciella sammanhang som just rubriker och liknande innebär, förekommer det nog föreställningar om att huvudsatsekvivalenter i skrift väsentligen hör till senare tiders skriftspråk då normen fullständiga huvudsatser utmanas. Man skulle alltså med avseende på skriftspråkets äldsta historia kunna tänka sig att förekomsten överlag minskade i takt med en framväxande standardisering, men det finns rimligtvis också skäl att tro att åtminstone vissa typer haft sin funktionellt motiverade plats i ett aldrig så standardiserat skriftspråk i alla tider, om än kanhända olika typer i olika genrer (och under olika tidsskeden). Ett annat, ännu inte inlett projekt, som utgör ett samarbete med Lena Lötmarker vid Karlstads universitet, avser syntaktiska och lexikala drag hos de turistreklamens till ett ortnamn knutna slagord som numera varje kommun med självaktning håller sig med.

Senaste forskningsoutput

Bo Wendt 2016 Studier i svensk språkhistoria 13: Historia och språkhistoria. Andersson, D., Edlund, L-E., Haugen, S. & Westum, A. (red.). Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, s. 293-307 15 s. (Nordsvenska; vol. 25)(Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar; vol. 76)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Lars-Olof Delsing (red.), Lena Ekberg (red.), Lisa Holm (red.), Jan Svensson (red.) & Bo Wendt (red.) 2014 Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 238 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Bo Wendt 2013 I : Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 31, 1, s. 104-110

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (40)