Carita ParadisProfessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Psykologi

Nyckelord

  • semantik, pragmatik, diskurs, kognition, perception, sensoriska betydelser, ställningstagande, kontrast, motsats, kommunikation

Yrkesarbete

Jag är professor i engelsk språkvetenskap, medlem av AcademiaNet - Databas över Excellenta Kvinnliga Forskare i Europa, som drivs av Robert Bosch Stiftung i samarbete med tidskrifterna Spektrum der Wissenschaft och Nature och medlem av Academia Europaea.

Jag var ordförande för Vetenskapsrådets Ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (2013 - 2016) samt ordförande för språkvetenskap (2010 - 2016).

Forskning

Min forskning handlar om språklig betydelse i vid mening och mina analyser gör jag inom Kognitiv Lingvistik. Den ledande tanken inom denna teori är att språklig betydelse är sociokognitiv och måste kunna förklaras av underliggande perceptuella och mentala processer och socialt beteende. Språkets betydelsebärande och interaktiva funktioner i kommunikation mellan människor står alltså i centrum. För att studera språket i bruk i text och diskurs använder jag mig både av korpusmetoder och experimentella metoder.  

Senaste forskningsoutput

Caballero Rodríguez, R. (red.), Carita Paradis (red.) & Suárez Toste, E. (red.) 2018 okt 17

Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

Kucher, K., Carita Paradis & Kerren, A. 2018 jan 1 Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SciTePress, Vol. 3, s. 168-175 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Vasiliki Simaki, Simakis, P., Carita Paradis & Kerren, A. 2018 (Accepted/In press) SETN ’18: 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, July 9–15, 2018, Rio Patras, Greece. New York: ACM, 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (194)