Carita Paradis

Professor

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Språkstudier
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Psykologi

Nyckelord

  • semantik, pragmatik, diskurs, kognition, perception, sensoriska betydelser, ställningstagande, kontrast, motsats, kommunikation

Yrkesarbete

Jag är professor i engelsk språkvetenskap, medlem av AcademiaNet - Databas över Excellenta Kvinnliga Forskare i Europa, som drivs av Robert Bosch Stiftung i samarbete med tidskrifterna Spektrum der Wissenschaft och Nature och medlem av Academia Europaea.

Jag var ordförande för Vetenskapsrådets Ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (2013 - 2016) samt ordförande för språkvetenskap (2010 - 2016).

Forskning

Min forskning handlar om språklig betydelse i vid mening och mina analyser gör jag inom Kognitiv Lingvistik. Den ledande tanken inom denna teori är att språklig betydelse är sociokognitiv och måste kunna förklaras av underliggande perceptuella och mentala processer och socialt beteende. Språkets betydelsebärande och interaktiva funktioner i kommunikation mellan människor står alltså i centrum. För att studera språket i bruk i text och diskurs använder jag mig både av korpusmetoder och experimentella metoder.  

Senaste forskningsoutput

Kucher, K., Carita Paradis, Sahlgren, M. & Kerren, A. 2017 okt 4 I : ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS). 7, 3, 31 s., 14

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bianchi, I., Carita Paradis, Burro, R., Joost van de Weijer, Marcus Nyström & Savardi, U. 2017 okt I : Acta Psychologica. 180, s. 175-189

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (187)