Cecilia Holm

ProfessorOckså känd under namnet: Cecilia Holm Wallenberg

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • diabetes, fetma, prevention, lipaser, fettväv, cellbiologi

Forskning

Det övergripande målet med vår forskning är att identifiera nya strategier för att förebygga och behandla fetma och typ 2 diabetes samt deras följdsjukdomar, främst kardiovaskulär sjukdom. För närvarande fokuserar vi på tre delprojekt med följande syften: 1) Undersöka förmåga hos svarta vinbär och andra polyfenolrika bär och livsmedel att förbättra metabol hälsa; 2) Klarlägga rollen av hormon-känsligt i endocannabinoid systemet och därmed reglering av energi homeostasen samt 3) klarlägga gallsyrors betydelse för glukoshomeostasen.

Senaste forskningsoutput

Florentina Negoita, Blomdahl, J., Sebastian Wasserstrom, Winberg, M. E., Osmark, P., Larsson, S., Karin G. Stenkula, Ekstedt, M., Kechagias, S., Cecilia Holm & Jones, H. A., 2018 sep 1, I : Journal of Cellular Biochemistry.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cavalera, M., Ulrika Axling, Karin Berger & Cecilia Holm, 2016 dec 6, I : Nutrition and Metabolism. 13, 1, 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (102)