Cecilia HolmProfessorOckså känd under namnet: Cecilia Holm Wallenberg

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • diabetes, fetma, prevention, lipaser, fettväv, cellbiologi

Forskning

Det övergripande målet med vår forskning är att identifiera nya strategier för att förebygga och behandla fetma och typ 2 diabetes samt deras följdsjukdomar, främst kardiovaskulär sjukdom. För närvarande fokuserar vi på tre delprojekt med följande syften: 1) Undersöka förmåga hos svarta vinbär och andra polyfenolrika bär och livsmedel att förbättra metabol hälsa; 2) Klarlägga rollen av hormon-känsligt i endocannabinoid systemet och därmed reglering av energi homeostasen samt 3) klarlägga gallsyrors betydelse för glukoshomeostasen.

Senaste forskningsoutput

Cavalera, M., Ulrika Axling, Karin Berger & Cecilia Holm 2016 dec 6 I : Nutrition and Metabolism. 13, 1, 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jesper Söndergaard Hansen, Christian Krintel, Hernebring, M., Haataja, T. J. K., Sofia de Marè, Sebastian Wasserstrom, Kosinska-Eriksson, U., Palmgren, M., Cecilia Holm, Karin G. Stenkula, Jones, H. A. & Karin Lindkvist-Petersson 2016 dec 1 I : Metabolism, Clinical and Experimental. 65, 12, s. 1731-1742 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (100)