Christian Ingvar

Seniorprofessor

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin

Forskning

Translationell forskargrupp med kirurger, onkologer, patologer, hudläkare, epidemiologer och molekylärbiologer. Ett flertal avhandlingar med fokus på UV-ljusets betydelse. Solariernas skadliga roll fastslogs. Vi var även först att beskriva CDKN2A (unik svensk founder-mutation med 70 % melanomrisk). Denna ger dock ej en specifik fenotyp. Internationellt samarbete via GenoMEL sedan 15 år med EU-stöd. Ny molekylärbiologisk indelning av melanom har beskrivits där aktivering av pigmenterings- och proliferativa gener ger sämre prognos medan andra har aktivitet i immunmodulerande gener (bättre prognos). En prospektiv insamling (BioMEL) av epidemiologiska data, blod och tumörmaterial från alla melanom har startats. Biobanken ger möjlighet att studera utveckling från benigt nevus till invasivt melanom. Behandlingsprediktion av de nya revolutionerande behandlingarna av spritt melanom med BRAF-hämmare och immunmodulatorer sker. Diagnostik med dermatoskopi kopplas mot molekylärbiologiska fynd.

Senaste forskningsoutput

Anna Hafström, Silfverschiöld, M., Persson, S. S., Kanne, M., Christian Ingvar, Wahlberg, P., Romell, A. & Greiff, L. 2017 aug 21 I : Head and Neck.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ingvar, C. & 58 andra Faries, B., Thompson, J. F., Cochran, A. J., Andtbacka, R. H., Mozzillo, N., Zager, J. S., Jahkola, T., Bowles, T. L., Testori, A., Beitsch, P. D., Hoekstra, H. J., Moncrieff, M., Wouters, M. W. J. M., Sabel, M. S., Levine, E. A., Agnese, D., Henderson, M., Dummer, R., Rossi-Alvarez, C., Neves, R. I., Trocha, S. D., Wright, A. F., Byrd, D. R., Matter, M., Hsueh, E., MacKenzie-Ross, A., Johnson, D. B., Terheyden, P., Berger, A. C., Huston, T. L., Wayne, J. D., Smithers, B. M., Neuman, H. B., Schneebaum, S., Gershenwald, J. E., Ariyan, C. E., Desai, D. C., Jacobs, L. L., McMasters, K. M., Gesierich, A., Hersey, P., Bines, S. D., Kane, J. M., Barth, R. J., McKinnon, G., Farma, J. M., Schultz, E., Vidal-Sicart, S., Hoefer, R. A., Lewis, M. J., Scheri, R., Kelley, M. C., Nieweg, O. E., Noyes, R. D., Hoon, D. S. B., Wang, H. J., Elashoff, D. A. & Elashoff, R. M. 2017 jun 8 I : New England Journal of Medicine. 376, 23, s. 2211-2222 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (151)