Christiane Müller

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språkstudier

Forskning

Jag är doktorand i Nordiska språk sedan 2014. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är teoretisk syntax, med ett fokus på frågor som berör syntaktisk lokalitet. Dessutom är jag intresserad av experimentella studier av så kallade ö-effekter (island effects). Dessa ämnen berörs också i mitt avhandlingsprojekt som undersöker extraktioner ur syntaktiska öar (satsflätor) i de fastlandskandinaviska språken. (För mer information om mitt projekt, se under rubriken ”Projekt”.)

Senaste forskningsoutput

Visa alla (10)