Christofer Rydenfält

Universitetslektor, biträdande

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Socialpsykologi
  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  • Interaktionsteknik

Forskning

Forskning

Jag är biträdande universitetslektor på institutionen för designvetenskaper. Min forskning handlar om det som brukar kallas för ergonomi eller human factors, dvs. hur människor samspelar i system där tekniken inte sällan har en framträdande roll. Jag fokuserar särskilt på teamarbete och då framför allt på hur team faktiskt arbetar tillsammans och hur olika organisatoriska faktorer påverkar teamarbetet. Utöver organisatoriska aspekter är jag också intresserad av fysiska aspekter. Det kan handla om hur den fysiska utformningen av en verksamhets lokaler påverkar organisationens förmåga att lösa en viss uppgift eller de anställdas arbetsmiljö, det kan handla om visuell ergonomi eller om audiell ergonomi. När det kommer till vetenskaplig metod är jag pragmatiker. Min uppfattning är att den metod som används bör anpassas efter forskningsfrågorna och inte tvärtom. Jag använder själv både olika kvalitativa metoder så väl som kvantitativa metoder i min forskning.   

Senaste forskningsoutput

Christofer Rydenfält, Larsson, P-A. & Odenrick, P. 2017 I : Action Research. 15, 2, s. 177-197

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Christofer Rydenfält, Odenrick, P. & Larsson, P. A. 2017 I : Journal of Health, Organisation and Management. 31, 3, s. 347-362 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (24)