Diamanto Politis

Universitetslektor, Docent , Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Entrepreneurship , Entrepreneurial learning , Experiential learning , Informal venture capital , Business Angels , Academic entrepreneurship , University incubators , Entrepreneurial systems, technology-based entrepreneurship, Entreprenörskap

Forskning

Jag bedriver forskning vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship. Mina forskningsintressen är entrepreneriellt lärande och utbildning med särskilt fokus på hur individer utvecklar erfarenhetsbaserad kunskap i processen att identifera och kommersialisera affärsmöjligheter. Jag är också involverad i forskning som rör kommersialisering av ny teknik, akademiskt entreprenörskap samt studerar vilken roll innovationsintemediärer spelar i entreprenöriella system.

Undervisning

Jag är utbildningsansvarig på Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship samt studierektor för Mastersprogrammet i Entreprenörskap och Innovation, New Venture Creation. Min undervisning gör jag i huvudsak på mastersprogrammet där jag undervisar i kurserna The Entrepreneurial Process and Opportunity Recognition samt Degree Project - New Venture Creation.

Senaste forskningsoutput

Gabrielsson, J., Diamanto Politis, Kenneth M Persson & Kronholm, J., 2018 jan 10, I : Journal of Cleaner Production. 171, Supplement, s. S130-S139 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gabrielsson, J., Hans Landström, Diamanto Politis & Gustav Hägg, 2018, (Accepted/In press) A research agenda for entrepreneurship education . Fayolle, A. (red.). Cheltenham : Edward Elgar Publishing, s. 105-126 22 s. (Elgar Research Agendas)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Gustav Hägg & Diamanto Politis, 2017 feb, The emergence of entrepreneurial behaviour: Intention, Orientation, and Education. Santos, S., Caetano, A., Mitchell, C., Landström, H. & Fayolle, A. (red.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, s. 112-139 28 s. (European Research in Entrepreneurship)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (55)