Diana Mulinari

Professor

Forskning

Diana Mulinari är fil dr i sociologi och professor i Genusvetenskap. Hennes avhandling utforskar koppling mellan kvinnor, mödrar, nation och det politiska i Latinamerika. Hon är intresserad av att förstå genus ur ett globalt perspektiv – som grundläggande för den nya internationella arbetsfördelningen – och ur ett intersektionellt perspektiv – hur genus och sexualitet är konstitutiv och konstituerande för andra sociala relationer med betoning på klass och etnicitet. Tonvikten i hennes forskning ligger på feministiskt teoretiserande av (o)jämlikheter och social förändring. Hennes studier belyser vilken roll kön spelar i migration och transnationella praktiker, samt vilken roll specifika välfärdstatsmodeller spelar i skärningspunkten mellan etniska regimer och genusregimer. Hon har också utforskat genusrelationer, metaforer och symboler i den neoliberal globalisering med speciellt fokus på människors motstånd samt gamla och nya former för solidaritet.

Senaste forskningsoutput

Diana Mulinari & Neergaard, A. 2017 maj 31 Gender and the Far Right Politics in Europe . Kötting, M., Bitzan, R. & Petö, A. (red.). London: Palgrave Macmillan, s. 13-27 (Gender and Politics)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Diana Mulinari & Neergaard, A. 2017 maj 31 Reimagining the Nation. Essays on Twenty First Century Sweden. Ålund, A., Schierup, C-U. & Neergaard, A. (red.). Peter Lang Publishing Group, s. 257-285 (Peter Lang Edition)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Diana Mulinari & Åsa Lundqvist 2017 maj 31 Reimagining the Nation. Essays on Twenty First Century Sweden. . Ålund, A., Schierup , C-U. & Neergaard, A. (red.). Peter Lang Publishing Group, s. 119-141 (Political and Social Change)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (106)