Diana Mulinari

Professor

Forskning

Diana Mulinari är fil dr i sociologi och professor i Genusvetenskap. Hennes avhandling utforskar koppling mellan kvinnor, mödrar, nation och det politiska i Latinamerika. Hon är intresserad av att förstå genus ur ett globalt perspektiv – som grundläggande för den nya internationella arbetsfördelningen – och ur ett intersektionellt perspektiv – hur genus och sexualitet är konstitutiv och konstituerande för andra sociala relationer med betoning på klass och etnicitet. Tonvikten i hennes forskning ligger på feministiskt teoretiserande av (o)jämlikheter och social förändring. Hennes studier belyser vilken roll kön spelar i migration och transnationella praktiker, samt vilken roll specifika välfärdstatsmodeller spelar i skärningspunkten mellan etniska regimer och genusregimer. Hon har också utforskat genusrelationer, metaforer och symboler i den neoliberal globalisering med speciellt fokus på människors motstånd samt gamla och nya former för solidaritet.

Senaste forskningsoutput

Cuesta, M. & Diana Mulinari 2018 feb 27 I : Gender, Place and Culture. s. 1-16 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Diana Mulinari & Neergaard, A. 2018 feb 2 I : Identities. 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maja Sager & Diana Mulinari 2017 dec 27 I : Women's Studies International Forum.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (108)