Dominice GoodwinDoktorand, Knut Wicksells centrum för finansvetenskap