Elisabeth CarlstedtDoktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Forskning

Jag genomför mina doktorandstudier i ett forskningsprojekt som syftar till att utforska så kallade profilerade äldreboenden genom att undersöka hur profilerad äldreomsorg organiseras kring särskilda livsstilsprofiler, till exempel äldreboenden med spaprofil eller hotellprofil. Vidare undersöks hur profilerad äldreomsorg realiseras i praktiken och hur de presenteras i eexempelvis sociala medier. Mitt avhandlingsprojekt syftar till att undersöka hur profilerad äldreomsorg relaterar till identitet, om profilerad äldreomsorg kan förstås som en ambition att hantera identitetsförlust när man flyttar till ett äldreboende, vilka nya identiteter som kan bli tillgängliga som hyresgäster på profilerade äldreboenden, och hur hyresgästerna presenterar sig själva som boende på profilerade äldreboenden.