Erik JönssonForskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi
  • Ekonomisk geografi

Nyckelord

  • politisk ekologi, vetenskapssociologi, mat

Forskning

Sedan januari 2014 är jag involverad i ett treårigt forskningsprojekt där jag undersöker in vitro-kötts politiska ekologi (Formas 2013-1510 - Djuret satt på undantag: En undersökning av in vitro-köttets politiska ekologi). I detta projekt strävar jag efter att förstå de roller som nya produktionssätt ges i diskussioner kring hållbara dieter, de framtida landskap som in vitro-köttets förspråkare tänker sig och in vitro-köttets nuvarande produktionssätt.

Mina andra forskningsintressen berör främst turismens och rekreationens politiska ekologi, framtidsvisioner i/och samhällsplanering och historisk landskapsgeografi.

 

Aktuella publikationer

In press 'Livestock' In: Urbanik, L. and Johnston, C.L. (eds.) Humans and Animals: A Geography of Coexistence. Greenwood: ABC-Clio

In press 'Trump in Scotland: a study of power-topologies and golf-topographies' International Journal of Urban and Regional Research

2016 'Benevolent Technotopias and Hitherto Unimaginable Meats: tracing the promises of In Vitro Meat' Social Studies of Science Online First.

2016‘Anthropocene ambiguities: Upscale golf, analytical abstractions, and the particularities of environmental transformation’ In: Huijbens E. and Gren, M. (eds.) Tourism and the Anthropocene. London: Routledge, pp.152-170.

2015 ‘Brogård backwards: The high-end golf landscape, and the morphology of manorial space’ accepted in Geografiska Annaler: Series B, Human Geography

2015 ‘The Nature of an Upscale Nature: Bro Hof Slott Golf Club and the Political Ecology of High-End Golf’ Tourist Studies online first

2014 (med Guy Baeten, Lund University) “Because I am who I am and my mother is Scottish”: neoliberal planning and entrepreneurial instincts at Trump International Golf Links Scotland Space and Polity 18(1) 54-69.

2014 ‘Contested expectations: Trump International Golf Links Scotland, polarised visions, and the making of the Menie Estate landscape as resource’ Geoforum, 52, 226-235.

Senaste forskningsoutput

Erik Jönsson & Holgersen, S. 2017 jul 4 I : City. 21, 3-4, s. 253-270 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Wim Carton, Erik Jönsson & Bustos, B. 2017 maj 23 I : Society and Natural Resources. 30, 7, s. 789-796

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Erik Jönsson 2017 apr 5 I : Society and Natural Resources. 30, 7, s. 844-859 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (44)