Eva AgebergUniversitetslektor, Associate Professor, Dr Med Vet, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Sjukgymnastik
  • Ortopedi
  • Idrottsvetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

Forskning

Jag ansvarar för forskargruppen Muskuloskeletal funktion. Vår forskning handlar om prevention och behandling av skada/sjukdom i muskuloskeletala systemet (leder, skelett, muskler, nerver), som artros. Utifrån ett livsperspektiv och genom interdisciplinära studier utvecklar och utvärderar vi kliniska mätmetoder och undersöker om god muskelfunktion skyddar våra leder och därmed kan förebygga skada eller bromsa sjukdom. Vidare utvärderar och förbättrar vi gängse behandlingar med oklar eller otillräcklig effekt samt implementerar evidensbaserad träning för att förebygga och/eller behandla skada/sjukdom.

Senaste forskningsoutput

Risberg, M. A., Eva Ageberg, Nilstad, A., Lund, B., Nordsletten, L., LØken, S., Ludvigsen, T., Kierkegaard, S., Carsen, S., Kostogiannis, I., Crossley, K. M., Glyn-Jones, S. & Kemp, J. L. 2018 apr 1 I : Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 48, 4, s. 325-335 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nae, J., Creaby, M. W., Nilsson, G., Crossley, K. M. & Eva Ageberg 2017 nov 1 I : Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 47, 11, s. 863-873 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (58)