Eva Ageberg

Universitetslektor, Associate Professor, Dr Med Vet, Docent

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Sjukgymnastik
  • Ortopedi
  • Idrottsvetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

Forskning

Jag ansvarar för forskargruppen Muskuloskeletal funktion. Vår forskning handlar om prevention och behandling av skada/sjukdom i muskuloskeletala systemet (leder, skelett, muskler, nerver), som artros. Utifrån ett livsperspektiv och genom interdisciplinära studier utvecklar och utvärderar vi kliniska mätmetoder och undersöker om god muskelfunktion skyddar våra leder och därmed kan förebygga skada eller bromsa sjukdom. Vidare utvärderar och förbättrar vi gängse behandlingar med oklar eller otillräcklig effekt samt implementerar evidensbaserad träning för att förebygga och/eller behandla skada/sjukdom.

Senaste forskningsoutput

Creaby, M. W., Le Rossignol, S., Conway, Z. J., Eva Ageberg, Sweeney, M. & Franettovich Smith, M. M. 2017 sep 1 I : Physical Therapy in Sport. 27, s. 1-6 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (51)